Spotkania formacyjne i zmianki odbywają się w każdą pierwszą niedzielę misiąca o godz. 17:00 w kościele.
 
Spotkania z Zelatorami w wyznaczonym wcześniej terminie.

Rycerz Niepokalanej
Królowa Różańca

Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna. Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa
(Z przemówienia wygłoszonego przed „Anioł Pański” 2 października 1988, Oservatore Romano [niem.] 7 października 1988)
Różaniec jest moją codzienną modlitwą – i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną, cudowną w swojej prostocie i w swej głębi…W tej modlitwie powtarzamy wiele razy te same słowa, lecz są to słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Św. Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, narodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych najbliższych zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy, którzy nam leżą na sercu. W ten sposób i ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
(Dn. 29.X.1978r. w pierwszym przemówieniu po wyborze na papieża)
Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie.
(Dn. 7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu).
Różaniec jest modlitwą do niej, do Maryi, i jest naszą modlitwą którą odmawiamy z Maryją. Proszę was, odmawiajcieróżaniec. Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą.
(Dn. 28.X.1981. na audiencji dla Polaków)

Watykański Sekretariat Stanu przekazał wezwanie Ojca Świętego, aby w tym czasie bogatym w obietnice i nadzieje, lecz jeszcze przesiąkniętym wpływam szatana, który usiłuje szerzyć wszędzie swe błędy, nawet pośród sług Świętej Matki Kościoła, teraz gdy zbliża się do kresu II tysiąclecia – Papież stale wrażliwy na obietnice Dziewicy Maryi, ale zaniepokojony o swoje swe dzieci rozproszone po całym świecie – zaprasza wierzących, a jeszcze bardziej swych najbliższych współpracowników, kapłanów i świeckich, by odpowiedzieli z zapałem na ten apel.
  • Ojciec Święty zachęca biskupów, aby zgromadzili wszystkich przedstawicieli i odpowiedzialnych różnych zgromadzeń zakonnych, różnych grup i ruchów kościelnych, w celu wyznaczenia jednej godziny tygodniowo wspólnej modlitwy w każdej poszczególnej diecezji.
  • Różaniec, błogosławiony oręż, który prowadzi lud ku prawdziwej wolności dzieci Bożych, niech będzie wszędzie odmawiany. niech w czasie tej jednej godziny w tygodniu będzie on rozważany i odmawiany według polecenia Najświętszej Dziewicy, które staje się coraz bardziej naglące w tym ostatnim okresie.
Niech pamiętają słudzy Kościoła oraz drodzy synowie i bracie we wierze, że nasza Niebieska Matka zwraca swoje błogosławieństwo i rozsiewa swe łaski względem tych wszystkich, co się modlą do Boga Ojca, do Jego umiłowanego Syna Jezusa i do Ducha Miłości, o nawrócenie świata i o to, by została oddalona i unicestwiona groźba trzeciej tajemnicy fatimskiej ciągle wisząca nad światem. Wszystkie dzieci Boże zjednoczone w ten sposób w modlitwie skierują swe oczy ku Niebu, ażeby odnowić i wyprosić, w pierwszym rzędzie, jedność i miłość między nimi i na drugim miejscu, nawrócenie i pokój dla całej ludzkości.
Ojciec Święty tak bardzo ufa w to, że w każdej diecezji zostanie przyjęta tego rodzaju inicjatywa, iz nie zobowiązuje żadnego poszczególnego pasterza do dania natychmiastowej odpowiedzi uprasza się tylko, by za 6-7 miesięcy powiadomić Stolicę Świętą, jak rozwija się ta modlitwa wspólnotowa i jak ją przyjęły różne grupy i ruchy. Ojciec święty będzie się modlił, ażeby święci Założyciele umacniali swych synów i czynili ich gorliwymi w posłudze Bogu, Matce Bożej i Kościołowi Świętemu w urzeczywistnieniu inicjatywy wspólnej modlitwy.
(„Gość Niedzielny”, 1989, nr 37, s. 6)

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile starczy czas Różaniec, a błogosławić będziecie w chwili śmierci każdy dzień i godzinę kiedyście mi uwierzyli.
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali Różaniec w Gietrzwałdzie, nie musieliby walczyć o wolną Polskę, mieliby ją bez walki wolną.
Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński

INTENCJE MODLITW ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  – przez cały rok 2022

 

Róża pod wezwaniem

Intencja modlitwy

1

2

Wniebowzięcia N. M. P.

św. Moniki

 

Za misje i misjonarzy i powołania misyjne.

 

3

Niepokalanego Poczęcia N.M.P.   

Modli się w intencji wyznaczonej w danym miesiącu

4

Matki Bożej Różańcowej

O łaskę dobrej śmierci dla konających i łaskę nawrócenia najzatwardzialszych grzeszników. 

 

5

Matki Bożej Królowej Polski

W intencji Ojczyzny, Prezydenta i rządzących.

 

6

Matki Bożej Częstochowskiej

 

 Za chrześcijan prześladowanych, uchodźców i ludzi głodujących.

 

7

 

 

św.  Józefa

W intencji wszystkich rodzin, zwłaszcza małżeństw wychowujących małe dzieci o dar przekazywania wiary następnym pokoleniom o zabezpieczenie materialne dla małżeństw żyjących w niedostatku oraz rodzin zagrożonych rozpadem.     

 

 

8

św. Marty

 

O pokój na świecie i łaskę nawrócenia grzeszników.

 

9

10

św. Franciszka z Asyżu

św. Maksymiliana

 

O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

 

 

11

 

św. Klary

 

 O ustanie pandemii koronawirusa oraz za chorych i cierpiących i ich opiekunów.

 

 

12

 

św. Scholastyki

O wzrost duchowy dla parafian, szczególnie dzieci i młodzieży, o potrzebne łaski do pełnienia posługi proboszcza i księży wikariuszy.

 

 

13

 

św. Elżbiety

Za naszą Ojczyznę i głęboką wiarę w naszych rodzinach, za rodziców o łaski potrzebne do dobrego wychowania dzieci.

 

 

14

 

św. Zofii

 

O całkowite zaprzestanie aborcji i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce i na całym świecie.

 

15

św. Jadwigi Śląskiej

 

 

O świętość wszystkich kapłanów.

 

16

 

św. Faustyny

 

 

O głęboką wiarę w rodzinach naszej parafii i w naszej Ojczyźnie, za przeżywających trudności w wierze.

 

 

17

 

św. Jana Pawła II

 

O odnowę życia moralnego i pojednanie w rodzinach, wśród sprawujących władzę i Ojczyźnie.

 

 

  • Każdy członek Żywego Różańca ma przydzieloną jedną tajemnicę.

  • Obowiązkiem każdego członka Róży jest rozważenie, odmówienie codziennie swojej tajemnicy – a więc konkretnie odmówić – 1 raz Ojcze nasz… i 10 razy  Zdrowaś Maryjo..

  •  Można to zrobić wszędzie: w domu, w kościele, w autobusie, w drodze do pracy czy szkoły.

  • Dla tych, którzy należą do Róży są przypisane odpusty – darowanie kar za grzechy.

157410
Dzisiaj: 311
Wczoraj: 143