tel. dyżurny: 797-216-923

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O SAKRAMENCIE NAMASZCZENIA CHORYCH:

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu czoła i rąk chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach wschodnich); namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana - celebransa, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

 

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się ZMARŁYM!

 

Sakramentu można udzielić w następujących przypadkach:

  • w razie poważnej choroby, która może zagrozić życiu chorego,
  • osobom w podeszłym wieku,
  • przed operacją medyczną,
  • nieprzytomnym i psychicznie chorym, jeśli rodzina wie i może potwierdzić, że chory życzyłby sobie tego w warunkach normalnych oraz jest ochrzczonym i praktykującym katolikiem,
  • sakramentu chorych można udzielać również dzieciom w sytuacji zagrożenia życia.

W naszej parafii chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca (od godz. 9.00), a w nagłych sytuacjach o każdej porze. (tel. dyżurny: 797-216-923)

Wolna myśl

Nikt nie jest bardziej znienawidzony niż ten, kto mówi prawdę | Platon


157399
Dzisiaj: 300
Wczoraj: 143