Poradnia jest miejscem spotkania osób w celu uzyskania wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego, oraz innych form pomocy psychologicznej w różnych trudnych sytuacjach, w których znalazł się drugi człowiek. Nasze życie niesie ze sobą różne wyzwania związane z własnym rozwojem, budowaniem relacji z innymi oraz doświadczaniu własnej duchowości oraz budowania relacji z Bogiem. Wyzwania te często stawiają człowieka przed dylematem egzystencjalnym, który może powodować pewne napięcie i który domaga się rozwiązania, aby osiągnąć dojrzałość, harmonię wewnętrzną, zdrowie. Dzieje się tak, gdy mamy wewnętrzne i zewnętrzne zasoby ku temu, jednak często z przyczyn wewnętrznych oraz okoliczności zewnętrznych stan napięcia emocjonalnego, poznawczego, społecznego i duchowego staje się na tyle duży, że nie prowadzi do rozwoju, a nasila ból i cierpienie. Pojawiają się różne symptomy, niepokój, lęk, utrata poczucia sensu życia, zaburzenie relacji z bliskimi osobami. Dlatego poradnia jest miejscem gdzie można uzyskać pomoc, pomoc, która opiera się na spojrzeniu na człowieka z perspektywy chrześcijańskiej koncepcji człowieka, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

Pomoc można uzyskać kontaktując się z psychologami działającymi w poradni:

Małgorzata Tyburska - tel. 604-901-510

Krzysztof Fil - tel. 609-710-247

Wolna myśl

Jezus rozpięty na krzyżu mówi: CO JA MOGŁEM DLA CIEBIE JESZCZE ZROBIĆ? | ks. Piotr Pawlukiewicz


157426
Dzisiaj: 12
Wczoraj: 315