BIERZMOWANIE to sakrament Ducha Świętego, bo w nim Duch zstępuje na wierzącego, aby uaktywnić dary złożone na Chrzcie Świętym.

 • Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża.
 • Te wszystkie dary, a najbardziej żywa obecność Ducha Świętego, są niezbędne każdemu chrześcijaninowi do odważnego dawania świadectwa, a jeśli trzeba, także do obrony swojej wiary.
 • Dlatego też bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, bo tylko człowiek dojrzały może bronić swoich przekonań.
 • Skutkiem bierzmowania jest umocnienie chrześcijanina, które pochodzi od Ducha Świętego, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył.
 • Podobnie jak apostołowie dopiero w dniu Zesłania Ducha Świętego otrzymali moc do pójścia na cały świat, by głosili ewangelię i oddali za nią swoje życie, tak wierzący dopiero po bierzmowaniu są uzbrojeni mocą z wysoka do czynienia tego samego. Czy będą to robić? Taka postawa zależy już od ich wiary i chęci uwolnienia od grzechu.
 • Zanim kandydaci doczekają się tej uroczystości, przez 3 lata uczestniczą w szeregu spotkań najpierw klasie VI, VII oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej.
 • Przygotowania odbywają się wyłącznie w parafii zamieszkania.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dotyczy uczniów klas 6, 7 i 8.

Kandydat do bierzmowania musi zgadzać się z nauką Kościoła na temat wiary i moralności, a także uczestniczyć w katechezie szkolnej.

Na pierwszym spotkaniu kandydaci otrzymają deklarację kandydata i formularz praktyk religijnych.

Obecność na nabożeństwach wskazanych w formularzu, obecność na spotkaniach wybranej grupy oraz uczestniczenie w katechezie szkolnej to minimum, bez którego nie ma możliwości przystąpienia do bierzmowania w naszej parafii.

Dodatkowo:

 • Uczniowie klas 6, 7 i 8 przychodzą na spotkania w pierwsze piątki miesiąca (msza o 19.15, spowiedź 16.00 – 19.15).
 • Uczniowie klas 8 uczestniczą w kilkunastu spotkaniach w ciągu roku (środa godz. 18.00 grupa I [nieaktualne, brak zainteresowanych], piątek godz. 18.30 – grupa II). Proszę sobie przemyśleć najbardziej dogodny termin i na pierwszym spotkaniu (13 lub 15 września 2023r.) zapisać się do wybranej grupy. W trakcie roku formacyjnego, bez poważnego powodu, nie ma możliwości zmiany grupy. 
 • Terminy spotkań dla uczniów klas 8:
 • grupa I - każda środa począwszy od 13 września, października, listopada (z wyjątkiem Wszystkich Świętych 01.11.) 2023r., oraz 6 i 13 marca 2024.
 • grupa II - 15, 22 i 29 września, 13, 20 i 27 października, 10, 17 i 24 listopada, 8 i 15 grudnia 2023r., 8 i 15 marca 2024r. 

Ksiądz Artur Gielata jest odpowiedzialny w parafii za przygotowanie kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Kontakt: 12-411-61-28 wew. 24 lub 797-216-923 (dostępny tylko w piątki) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pytania do egzaminu dla kandydatów do bierzmowania

Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

Co oznacza słowo "bierzmowanie"?
Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata), przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła), otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

Jakich łask udziela bierzmowanie?
a) pomnaża łaskę uświęcającą,
b) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
c) daje 7 darów Ducha Świętego,
d) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

Wymień 7 darów Ducha Świętego.
a) Dar mądrości.
b) Dar rozumu.
c) Dar rady.
d) Dar męstwa.
e) Dar umiejętności.
f) Dar pobożności.
g) Dar bojaźni Bożej.

Co to znaczy bronić swojej wiary?
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

Co to znaczy żyć według wiary?
a) zachować na co dzień wszystkie przykazania,
b) spełniać solidnie swoje obowiązki,
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,
b) częstą spowiedź i Komunię św.,
c) systematyczną katechezę,
d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich,
e) przez życie na co dzień wiarą.
Przez co Człowiek może utracić wiarę?
a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
b) opuszczanie modlitwy, Mszy św.,
c) lekceważenie przykazań Bożych.

Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
a) modlić się o dary Ducha Świętego,
b) poznać najważniejsze prawdy wiary,
c) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
d) wybrać sobie patrona,
e) poprosić świadka do bierzmowania.

Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: "(Imię osoby bierzmowanej) przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

 

Wolna myśl

Jak będziesz się modlił w kryzysie, to diabeł nie ma szans | Ks. Piotr Pawlukiewicz


157427
Dzisiaj: 13
Wczoraj: 315