W drugie czwartki miesiąca o godz. 17:00 jest adoracja, a po Mszy św. jest spotkanie formacyjne w salce.
Formacja Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest wspólnotą duchownych i świeckich, którzy współpracują z adoratorkami, pomagając im w służbie dla zbawienia człowieka oraz żyją duchowością Krwi Chrystusa.  Raz w miesiącu członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa spotykają się na dzieleniu Słowem Bożym i pogłębianiu osobistej formacji.
Fragmenty homilii ze Mszy św. kanonizacyjnej 18 maja 2003
,,Maria De Mattias była całkowicie porwana tajemnicą Krzyża. Miłość do Jezusa Ukrzyżowanego wyraziła się w niej miłością do dusz i pokornym oddaniem „drogiemu bliźniemu”. Polecała: „Uczmy się cierpieć dla Jezusa, który z tak wielką miłością oddał za nas swoją krew. Trudźmy się, by zdobywać dusze dla nieba”. Zachęcała też wszystkich – także i nas dzisiaj – do pójścia za Barankiem, który ofiarował się za nas i to aż do złożenia ofiary ze Swojego życia.” 
Z przemówienia Jana Pawła II podczas audiencji 19 maja 2003
,,Kanonizacja Marii De Mattias jest doskonałą okazją do pogłębienia lekcji jej życia oraz do tego, by z jej życia wziąć to, co może pomóc w naszym życiu osobistym. Myślę przede wszystkim o was, drogie siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które radujecie się z wyniesienia na ołtarze waszej Założycielki, a także o was, wierni i czciciele tworzący jej duchową rodzinę. Przesłanie Matki De Mattias jest skierowane do wszystkich chrześcijan, ponieważ ukazuje podstawowe zadanie, jakim jest „mieć wzrok utkwiony w Chrystusie” w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej krwi: „Oddał ją wszystką – powtarzała – oddał za wszystkich”. Życzę, aby wielu poszło za przykładem nowej Świętej. W swoim życiu czyniła wszystko, aby szerzyć chrześcijańskie przykazanie miłości poprzez prowadzenie do jedności i uzdrawianie trudnych sytuacji ówczesnego społeczeństwa. Łatwo można zauważyć, że jej przesłanie i dziś jest bardzo aktualne.”
Jak się modlić Różańcem Krwi Chrystusa ?
Na początku:
  • Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu
  • Chwała Ojcu….
Tajemnice : po 5 razy „Ojcze Nasz”
1.Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania ( Łk 2,21 )
2.Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu    ( Łk 22,44 )
3.Pan Jezus przelał krew podczas biczowania( Mt 27,26 )
4.Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania   ( Mk 15,17-18 )
5.Pan Jezus przelał Krew  na Drodze Krzyżowej (J 19,17 )
6.Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu ( Mt 27,46 )
7.Pan Jezus przelał krew i wodę przy otwarciu boku włócznią  (J 19,33-34 )
Na końcu różańca:
  • Chwała Ojcu…
  • Ciebie Panie prosimy ,wspomóż sługi swoje, Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią
157428
Dzisiaj: 14
Wczoraj: 315