Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca 2011 roku gościliśmy w naszej parafii O. Benedykta Pączkę  kapucyna, który przybliżył nam ducha modlitwy św. O. Pio. W niedzielne popołudnie odbyło się spotkanie osób, które pragnęły przystąpić do Grup Modlitwy Św. Ojca Pio.
 • Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, ogółem skupiają ok. pół miliona osób. Do największych z działających w Polsce należy grupa w Nowym Sączu, licząca prawie 3 tys. członków.
 • Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości – mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II.
Jak powstały Grupy Modlitwy Ojca Pio?
 • Otóż Ojciec Święty Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata.  Zakasłajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego! – powiedział wówczas Ojciec Pio. Tak zrodziły się Grupy Modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną opiekę Świętego Ojca Pio. Na kilka dni przed śmiercią OJCIEC PIO powiedział swoim współbraciom:

,,Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć:
Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów
duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla
Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego
siebie, ale nie moje dzieci duchowe.
Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem:
Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy
zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych
dzieci”


 • Grupy nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się, przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych.
  Możemy znaleźć wśród różnych świadectw również takie:
 • Przy ojcu Pio czuło się pokój wewnętrzny, równowagę, głęboką radość. Przy nim doświadczało się smaku zdrowego życia kierującego się paragrafami naturalnego kodeksu życia. On doskonalił człowieka, przywracał w nim porządek i podstawowe zasady zakorzenione w naturze, ale zbyt często wyblakłe przez życie pełne win.”
 • Ten zwyczajny człowiek, który miał świadomość faktu, że jest tylko człowiekiem, który zapytany; „kim jesteś” odpowiadał; „chcę być tylko bratem, który się modli”. Nazywany był Cyrenajczykiem.
 • Ci, którzy przybywali do San Giovanni Rotondo, by razem z nim modlić się w maleńkim kościółku Matki Bożej Łaskawej – jak mówił Jan Paweł II: widzieli w nim obraz – „ikonę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
 • Zapatrzeni w Ojca Pio pielgrzymi byli postrzegani, jako paciorki różańca z różnych tajemnic: radosnych, bolesnych, chwalebnych. On te ziarenka brał w swoje dłonie, umieszczał na patenie i przedstawiał Bogu.
 • Stygmaty, które nosił na swoim ciele przypominały o jego bliskości z Jezusem, o jego bliskości z Bogiem. Jak wielkim wydawał się być Padre Pio z racji tej bliskości z Bogiem.  Stawał się wielkim znakiem Boga dla milionów rzesz pielgrzymów.


Daj się poprowadzić Duchowi Św. przez osobę św. Ojca Pio! Zachęcam gorąco do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio. Wspólnie będziemy modlić się w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i każdego z nas.. Będziemy zgłębiać życie św. Ojca Pio i Jego nauczanie. Następne spotkanie 23 września we wspomnienie św. O. Pio.

Zapraszamy!

Spotkania odbywają się w czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00 – Msza święta.


KARTA ZGŁOSZENIOWA- ZAPAMIĘTAJ!

*************
Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną
opiekę Świętego Ojca Pio.

Zgłaszam swój udział w GRUPIE MODLITWY OJCA PIO
 
Nazwisko: ………………………………………………………………..

Imię: ……………………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………………………………………………….
Zawód: ……………………………………………………………………
Czy aktualnie pracuje: ……………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ………………………………………………………………..
Data: ……………………
…………………………………..
(podpis)

Wolna myśl

Gdy ludzie mówili, że księża nie żyją tym, co głoszą, Tischner za Schopenhauerem powtarzał: "A czy widzieliście taki drogowskaz, który by szedł do miasta?". Jeśli ksiądz nie żyje tym, co głosi, nigdy nie zajdzie do nieba. Ale jeśli ludzie nie pójdą tam, gdzie wskazują księża, skończą tak samo. To jest mega smutne, kiedy lekarze umierają na to co leczą. Ale jeśli ludzie zniechęcą się do medycyny tylko dlatego, że lekarze nie chcą jej stosować na sobie, to dopiero będzie epidemia. | Ks. Wojciech Węgrzyniak


157414
Dzisiaj: 315
Wczoraj: 143