Drodzy Parafianie!

Powoli zbliżamy się do setnej rocznicy istnienia naszej parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym w Krakowie, która została erygowana w 1924 roku przez ówczesnego biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehę.

Pierwszy kościół drewniany zbudowany został przez mieszkańców Prądnika w 1923 roku, staraniem ks. Józefa Mazurka.    W 1926 roku w ołtarzu umieszczono obraz Dobrego Pasterza, który obecnie jest w kaplicy adoracji.  W 1945 roku w kościele postawiono nowe organy. W 1955 roku sprowadzono z Jasnej Góry kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Od połowy lat sześćdziesiątych kościół zaczął grozić zawaleniem. Po wielu latach starań ówczesne władze komunistyczne zezwoliły na budowę  nowego kościoła. Kościół drewniany został rozebrany w 1971 roku i na tym samym miejscu w latach 1971–1974 wybudowano obecny.  

Istniejący kościół to budowla z konstrukcji żelbetowej, ma przeszkloną wschodnią ścianę, nakryty jest dachem pulpitowym z wieżą nad częścią południową. W krypcie pod kościołem znajduje się Kaplica Męczeństwa (obecna kaplica adoracji) z tablicami pamiątkowymi.

 Obecny kościół został poświęcony (konsekrowany) w 2000 roku przez kard. Franciszka Macharskiego.

Kilka lat temu została zrobiona szklana elewacja wschodnia kościoła z „ciepłego aluminium” z przygotowaniem pod witraż.

W 2024 roku nasza wspólnota parafialna będzie przeżywać Jubileusz stulecia istnienia parafii. W rozmowie z wieloma parafianami, zwłaszcza z tymi, którzy budowali obecny kościół, zachęcano mnie do zrobienia witraża, by dokończyć zamysł budowniczych, niektórzy złożyli ofiary na ten cel. I tak oto od maja 2021 roku po przedstawieniu tego pomysłu Duszpasterskiej Radzie Parafialnej i jej akceptacji oraz po rozmowie i aprobacie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, prowadzone były rozmowy i załatwiane sprawy związane z tym dziełem.

Z czterech zaprezentowanych projektów D. R. P. zaproponowała jeden, którego autorem jest prof. Wincenty Kućma wraz z zespołem. Następnie projekt ten został przedstawiony i zatwierdzony przez Archidiecezjalną Komisję ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej. Zostały podpisane odpowiednie umowy z projektantem i wykonawcą witraża, opracowane przez prawników.

I tak oto rozpoczęto realizowanie tego dzieła.

Najważniejszym wątkiem witraża jest Eschatologia - sprawy dotycząc ostatecznego przeznaczenia świata, ludzkości czyli każdego z nas.

Główny temat to: Przez Krzyż do zbawienia. W centralnym miejscu - Brama Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Jezus nie z laską pasterską, bo ten motyw jest już w ołtarzu głównym, ale  Zmartwychwstały Pan w otoczeniu Apostołów, Męczenników  i  Świętych -  Brama owiec.

Ja jestem bramą owiec – mówił Jezus - Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony…. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

Wokół bramy Apostołowie, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela..  i  ludzie zbawieni – Męczennicy i Święci Wybieleni we Krwi Baranka.

Św. Jan w Księdze Apokalipsy zapisał: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy”. Jedna z religijnych piosenek zawiera słowa: „Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Na Baranka Pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli”. Nie ma innej drogi do Chrystusa jak „wybielenie swych szat we krwi Baranka”. Męka i śmierć Pana Jezusa oczyściły ludzkość z grzechu, przywracając łaskę uświęcającą, czyli możliwość zjednoczenia z Bogiem. Każdy indywidualnie jest „obmyty we krwi Baranka” wodą chrztu świętego, biorącego swą moc z Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Projekt witraża budują dwie osie kompozycje pianowa i pozioma. Dwie klamry spinające koncept teoretyczny i artystyczny.

Oś pionowa jako wektor w którym zawierają się przedstawienia takie jak: Brama Dobrego Pasterza – Zmartwychwstały Chrystus, Chrystus Miłosierny, Sędzia w otoczeniu Męczenników, Apostołów i Świętych.

Na przecięciu osi w części środkowej widoczny jest Chrzest Chrystusa w rzece Jordan.

Poniżej prawą i lewą stronę dzielą oczyszczające wody wypływające spod Krzyża.

Na prawo od BRAMY, od chrztu Chrystusa w poziomej osi, zaczynając od lewej strony witraża, ukazane mamy sceny starotestamentalne takie jak: Ofiara Melchizedeka, Ofiara Abrahama,  Krzew gorejący i wypłynięcie wody ze skały, Tablice Mojżeszowe i Wąż Miedziany, który Mojżesz umieścił na drewnianym palu, a każdy ukąszony, który na niego spojrzał wyzdrowiał i pozostawał przy życiu – to Figury Mesjańskie odnoszące się do przyszłego Mesjasza.

Po przeciwnej stronie kierując wzrok na lewo od sceny Chrztu Chrystusa w osi poziomej mamy ukazane sceny z Nowego Testamentu: Zwiastowanie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, Nawiedzenie, Cudowne rozmnożenie chleba, które kończy część nowo testamentalną.

Wyżej wymienionych scen z Nowego Testamentu do osi poziomej, jest ukazane życie człowieka na ziemi: występuje zagadnienie - Weź swój krzyż na każdy dzień.

Motyw krzyża w tej części witraża, są to ilustracje odwołujące się do głębszych przemyśleń na temat krzyża… jako nie tylko znaku wiary chrześcijańskiej. Są to krzyże DAWANE  nam w różnych momentach naszego życia - każdy ma swój krzyż jako ludzie, chrześcijanie pomimo wielu trudności staramy się nie upadać, nie załamywać, ale wypełniać Bożą wolę wynikającą z chrztu, z zanurzenia się  w społeczności kościoła katolickiego.

....Jeżeli chcesz mnie naśladować,. To weź swój krzyż na każdy dzień...

Ludzie przepełnieni miłością i dobrymi uczynkami będą mogli wejść do NIEBA przez bramę w której czeka na nas JEZUS, który mówił: Ja jestem Dobrym Pasterzem! Ja jestem bramą owiec! Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie!

Jeżeli Bóg pozwoli to na stulecie parafii, nasza świątynia zostanie przyozdobiona tym dziełem: ok. 450 m kwadratowych – to duża inwestycja. Poszczególne kwatery witraża umieszczone zostaną wewnątrz hermetycznie zamkniętej i zabezpieczonej przed roszeniem szybie zespolonej. Jedna z szyb pakietu zespolonego od strony wnętrza kościoła jest szybą klejoną co zabezpiecza ją przed wypadnięciem w przypadku pęknięcia. Umieszczenie witraża w szybie zespolonej chroni go  przed szkodliwymi działaniami atmosfery, brudem a przede wszystkim przed jego deformacją postępującą z upływem lat.

Między obecnie istniejącym przeszkleniem a witrażem zostanie zachowana odpowiednia odległość, co uchroni przed zbieraniem się tam pary wodnej. Dodatkowo będzie to również dociepleniem szklanej elewacji kościoła.

Wszystkich ludzi dobrej woli proszę o modlitwę w tej intencji, aby mimo różnorodnych trudności udało się to dzieło zrealizować.

Bóg zapłać za każdą ofiarę!

Parafia rzymskokatolicka Pana Jezusa Dobrego Pasterza
ul. Dobrego Pasterza 4
30-416 Kraków

Parafialne Konto Bankowe
70 1020 2906 0000 1102 0093 6385

Ks. Dionizy Jedynak - proboszcz

Prosimy o pomoc i wsparcie.
Ofiary można składać na tacę w trzecie niedziele miesiąca. Można także dokonać wpłaty na konto parafialne zamieszczone na stronie internetowej, przelewem w banku lub na poczcie lub poniżej on-line.
Proponujemy również w miarę możliwości ufundowanie jednego dużego okna (koszt 5 tys. zł.) lub mniejszego okna (koszt 2,5 tys. zł.) - imię i nazwisko zostanie umieszczone na pamiątkowej tablicy.

Każda osoba, która przekaże darowiznę na cele kultu religijnego (np. na nowy witraż) na rachunek bankowy parafii, może jej wartość odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć swój podatek.
Osoby fizyczne (z wyłączeniem osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej oraz w formie podatku liniowego) mogą odliczyć wszystkie darowizny na cele kultu religijnego łącznie do 6% dochodu, zaś osoby prawne - do 10% dochodu firmy.
Warunkiem odliczenia jest przekazanie darowizny na rachunek bankowy parafii ze wskazaniem celu (np. "Na cele kultu religijnego - witraż").
Dokumentację darowizny (potwierdzenie przelewu) należy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.


OFIARA ON-LINE

            ---      inna kwota:1. Etapy powstawania


2. W pracowni witraży


3. Montaż w kościele