Najważniejszym wątkiem witraża jest Eschatologia - sprawy dotycząc ostatecznego przeznaczenia świata, ludzkości czyli każdego z nas.

Główny temat to: Przez Krzyż do zbawienia. W centralnym miejscu - Brama Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Jezus nie z laską pasterską, bo ten motyw jest już w ołtarzu głównym, ale  Zmartwychwstały Pan w otoczeniu Apostołów, Męczenników  i  Świętych -  Brama owiec.

Ja jestem bramą owiec – mówił Jezus - Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony…. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

Wokół bramy Apostołowie, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela..  i  ludzie zbawieni – Męczennicy i Święci Wybieleni we Krwi Baranka.

Św. Jan w Księdze Apokalipsy zapisał: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy”. Jedna z religijnych piosenek zawiera słowa: „Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Na Baranka Pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach, nieśmy Panu pieśń weseli”. Nie ma innej drogi do Chrystusa jak „wybielenie swych szat we krwi Baranka”. Męka i śmierć Pana Jezusa oczyściły ludzkość z grzechu, przywracając łaskę uświęcającą, czyli możliwość zjednoczenia z Bogiem. Każdy indywidualnie jest „obmyty we krwi Baranka” wodą chrztu świętego, biorącego swą moc z Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Projekt witraża budują dwie osie kompozycje pianowa i pozioma. Dwie klamry spinające koncept teoretyczny i artystyczny.

Oś pionowa jako wektor w którym zawierają się przedstawienia takie jak: Brama Dobrego Pasterza – Zmartwychwstały Chrystus, Chrystus Miłosierny, Sędzia w otoczeniu Męczenników, Apostołów i Świętych.

Na przecięciu osi w części środkowej widoczny jest Chrzest Chrystusa w rzece Jordan.

Poniżej prawą i lewą stronę dzielą oczyszczające wody wypływające spod Krzyża.

Na prawo od BRAMY, od chrztu Chrystusa w poziomej osi, zaczynając od lewej strony witraża, ukazane mamy sceny starotestamentalne takie jak: Ofiara Melchizedeka, Ofiara Abrahama,  Krzew gorejący i wypłynięcie wody ze skały, Tablice Mojżeszowe i Wąż Miedziany, który Mojżesz umieścił na drewnianym palu, a każdy ukąszony, który na niego spojrzał wyzdrowiał i pozostawał przy życiu – to Figury Mesjańskie odnoszące się do przyszłego Mesjasza.

Po przeciwnej stronie kierując wzrok na lewo od sceny Chrztu Chrystusa w osi poziomej mamy ukazane sceny z Nowego Testamentu: Zwiastowanie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, Nawiedzenie, Cudowne rozmnożenie chleba, które kończy część nowo testamentalną.

Wyżej wymienionych scen z Nowego Testamentu do osi poziomej, jest ukazane życie człowieka na ziemi: występuje zagadnienie - Weź swój krzyż na każdy dzień.

Motyw krzyża w tej części witraża, są to ilustracje odwołujące się do głębszych przemyśleń na temat krzyża… jako nie tylko znaku wiary chrześcijańskiej. Są to krzyże DAWANE  nam w różnych momentach naszego życia - każdy ma swój krzyż jako ludzie, chrześcijanie pomimo wielu trudności staramy się nie upadać, nie załamywać, ale wypełniać Bożą wolę wynikającą z chrztu, z zanurzenia się  w społeczności kościoła katolickiego.

....Jeżeli chcesz mnie naśladować,. To weź swój krzyż na każdy dzień...

Ludzie przepełnieni miłością i dobrymi uczynkami będą mogli wejść do NIEBA przez bramę w której czeka na nas JEZUS, który mówił: Ja jestem Dobrym Pasterzem! Ja jestem bramą owiec! Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie!

Bóg zapłać za każdą ofiarę!

Parafia rzymskokatolicka Pana Jezusa Dobrego Pasterza
ul. Dobrego Pasterza 4
30-416 Kraków

Parafialne Konto Bankowe
70 1020 2906 0000 1102 0093 6385

Ks. Grzegorz


OFIARA ON-LINE

            ---      inna kwota:1. Etapy powstawania


2. W pracowni witraży


3. Montaż w kościele


4. Gotowe witraże

157426
Dzisiaj: 12
Wczoraj: 315