• Godzina Święta – w każdy czwartek przed pierwszym piątkiem, godzinę przed Mszą  Świętą /o godz.17.00/
 • Spotkanie Wspólnotowe – w każdy czwartek przed pierwszym piątkiem, po wieczornej  Mszy Św.
 • Msze ku czci Serca Pana Jezusa – w pierwszy piątek miesiąca ranno 8.00 i wieczornej 18.00
 • Wymiana biletów – w każdy pierwszy piątek miesiąca po rannej i wieczornej Mszy Św.

Zelatorka: Anna Górnisiewicz

Sekretarz – skarbnik: Anna Górnisiewicz

Opiekun: Ks. Dionizy Jedynak – proboszcz


ARCYBRACTWO HONOROWEJ STRAŻY  NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

♥ Geneza Arcybractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • W grudniu 1862r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła pewna przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa – prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami noworocznymi. Siostry z radością przyjęły poświęconą figurkę.
 • Jednak Bóg wszedł pod dach zakonny z większymi planami, którymi podzielił się z siostrą Marią Konstancją Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej skromna i pobożna dusza nieustannie była w Nim zatopiona przez cichą i wierną modlitwę. Pan natchnął ją głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego.
 • Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem „… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał.
 • Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata.
 • W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce.
 • I tak, zgodnie z Bożym zamysłem dnia 13.III.1863 roku powstała Straż Honorowa, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji.

♥ Do obowiązków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa należy:

 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

♥ Kto pragnie stać się członkiem Straży Honorowej powinien:

 • obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary, oraz ofiarować Mu w intencji wynagrodzenia swoje czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny
 • być przyjętym przez Dyrektora lub upoważnionego Zelatora, lub przez klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie (Nic nie obowiązuje pod grzechem). Do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu

♥  Zegar czuwań:

 • Zegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy.

 • Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata.

 • Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć.

 • Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie – a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych; nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie.

 • Św. Małgorzata Maria powiedziała: „wszystko z miłości – nic z przymusu”. Tak więc czuwajmy z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego zbolałemu Sercu. Pocieszajmy Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny.

 • Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim – była Maryja, matka Jezusa, Jan – ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa – tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią.

 • Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią – obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.

172195
Dzisiaj: 411
Wczoraj: 371