KRÓLUJ NAM CHRYSTE !

Serdecznie Witamy na stronie Służby Liturgicznej Ołtarza w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza!

  • Tym zawołaniem wyrażamy naszą wiarę  w Chrystusa oraz gotowość służby tak w czasie sprawowania liturgii jak i w codziennym życiu.
  • Jesteśmy wspólnotą, która pragnie w szczególny sposób być bliżej ołtarza. Nie chodzi bynajmniej tyko o stół eucharystyczny w centrum naszej parafialnej świątyni. Ołtarz jest znakiem obecności Ofiary Bożego Baranka. Już starożytni i wczesnośredniowieczni chrześcijanie widzieli w nim  symbol samego Chrystusa. Ze względu na szczególną świętość i znaczenie ołtarza należy mu się głęboka cześć. Skupieni wokół Chrystusa służymy Mu w pokorze i czystości serc.
  • Naszym głównym obowiązkiem jest dbać o piękno Świętej Liturgii. Mottem naszej posługi stają się więc słowa Benedykta XVI: „Liturgia albo jest dziełem Boga, jest piękna, albo jej w ogóle nie ma„.
  • Naszym kolejnym, jakże ważnym obowiązkiem (i nie tylko naszym, lecz wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa) jest dawanie świadectwa „na zewnątrz” temu, kto pozostaje z dala od Matki Kościoła, kto pogubił się na swojej życiowej drodze.
  • Dla zgłębiania  powołania naszej posługi oraz coraz lepszego i czytelniejszego wykonywania czynności liturgicznych w naszej wspólnocie odbywają się zbiórki, szkolenia, oraz spotkania formacyjne, na których omawiamy różne zagadnienia związane z naszą wiarą, posługą i życiem. Uczestniczymy również w spotkaniach integracyjnych z innymi grupami oraz w różnych wydarzeniach sportowych.
  • We wspólnocie Służby Liturgicznej wzrastamy w wierze, pogłębiamy naszą wiedzę na temat Liturgii, ale także integrujemy się wzajemnie przez sport (np. tenis stołowy, piłkę nożną, bilard) oraz spotkania formacyjne. Ponadto wyjeżdżamy na rekolekcje wakacyjne i zimowe.

Moderatorks. Łukasz Wielocha

157400
Dzisiaj: 301
Wczoraj: 143