W chwili obecnej nasz Domowy Kościół tworzą cztery kręgi (ostatni powstał w 2022 r.). Każdy krąg skupia od czterech do sześciu rodzin, które co miesiąc spotykają się w swoich wspólnotach, by pogłębiać wiarę i umacniać się w niej, by dzielić się tym co radosne i trudne, by wzrastać w miłości do drugiego człowieka, by podejmować trud wypełniania zobowiązań takich jak: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, dialog małżeński, reguła życia, spotkania ze słowem Bożym, uczestnictwo w rekolekcjach i oazach.

  • Opiekunami kręgów w naszej parafii  są: ks. Dionizy Jedynak i ks. Łukasz Wielocha
Pragniemy, by nasz Domowy Kościół rozrastał się, dlatego szukamy rodzin, które utworzą kolejne kręgi. Dzisiejsza rodzina potrzebuje wsparcia, osadzenia w wierze i wartościach, dlatego to właśnie dzieło jest szczególnie ważne dla wzrastania przyszłych pokoleń w otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby. Rodzina jest bowiem miejscem kształtowania charakterów i dusz ludzkich. Przykład idący z rodziny, w szczególności od rodziców, pozostawia trwały ślad w dziecku, niejako „programując” jakość jego dalszego życia. Zapraszamy do wspólnoty rodzinnej, a z jej owoców  czerpać będziemy w przyszłości wszyscy.
  •             Wszelkich  informacji można zasięgnąć u naszych duchownych
  •             Polecamy również odwiedzenie strony internetowej  www.dk.oaza.pl
Zasadnicza formacja to właśnie formacja duchowości małżeńskiej, która odbywa się w małżeństwie. Budowaniu jedności (communio) między małżonkami służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:
codzienna modlitwa osobista,
regularne spotkanie ze słowem Bożym,
codzienna modlitwa małżeńska,
codzienna modlitwa rodzinna,
comiesięczny dialog małżeński,
reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach zamkniętych.
Modlitwa:
                        Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Amen. (św. Jan Paweł II)

MSZA ŚWIĘTA DLA CAŁEJ OAZY RODZIN W KAŻDĄ
II NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZINIE 12:30

  • Zachęcamy, aby poprzez modlitwę łączyć się z całą Oazą Rodzin. Módlmy się wzajemnie za siebie, za inne kręgi, módlmy się kiedy przypada rocznica sakramentu małżeństwa, czy imieniny oraz módlmy się za wszystkie Rodziny w naszej Parafii.
  • Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK.
  • Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
172089
Dzisiaj: 305
Wczoraj: 371