,,Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.”    

Sobór Watykański II, Lumen gentium

Sakrament pokuty i pojednania w naszym Kościele:
• w dni powszednie w czasie Mszy św.: 6:30, 8:00 i 18:00
(w okresie wakacji i ferii pół godziny przed mszą świętą)
• w niedziele i święta –  w czasie Mszy św.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, iż:
Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynułował Jego dzieło uzdrawiania i zbawienia, które obejmuje także jego członki.
  • nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca…
  • nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drog nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia…
  • nazywa się go skaramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie-spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu…
  • nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela ,,przebaczenia i pokoju”
  • nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie…

Św. Paweł nawołuje ,,Pojednajcie się z Bogiem” (2Kor 5,20)

Wolna myśl

Pan Bóg ma zawsze najlepszy plan. To tak jak z robieniem dywanu. Od strony tkanej wygląda jak bezsens, od drugiej strony jak piękny wzór. | ks. Piotr Pawlukiewicz