,,Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.”    

Sobór Watykański II, Lumen gentium

Sakrament pokuty i pojednania w naszym Kościele:
• w dni powszednie w czasie Mszy św.: 6:30 i 8:00 (konfesjonał pod chórem) oraz od 17:00 do 18:00 (konfesjonał obok zakrystii)
• w niedziele i święta –  w czasie Mszy św.

DYŻURY KAPŁANÓW W KONFESJONALE

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

1700 - 1800

ks. Krzysztof

ks. Łukasz

ks. Adam

ks. Proboszcz

ks. Artur

kapłan dyżurny


Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, iż:
Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynułował Jego dzieło uzdrawiania i zbawienia, które obejmuje także jego członki.
  • nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca…
  • nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drog nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia…
  • nazywa się go skaramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie-spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu…
  • nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela ,,przebaczenia i pokoju”
  • nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie…

Św. Paweł nawołuje ,,Pojednajcie się z Bogiem” (2Kor 5,20)

Wolna myśl

Izraelici patrzyli w górę na miedzianego węża, aby przeżyć ukąszenie prawdziwego. Ty też zaufaj Panu i patrz na Niego, abyś żył... | Petrus


157404
Dzisiaj: 305
Wczoraj: 143