Spotkania formacyjne i organizacyjne członków / 18 osób/ Parafialnego Zespołu Caritas /PZC/– w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.30 (dolna część starej plebanii)
 • Patronalne Święto Caritas przypada w II Niedzielę Wielkanocną, obchodzoną w całym Kościele, jako Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W tym dniu członkowie parafialnego Oddziału Caritas biorą udział w uroczystej Mszy św. w Krakowie Łagiewnikach.
 • Dyżur: w środy w godz.: 8.30-10.00 w dolnej części starej plebanii
 • Kontakt: PZC ul. Dobrego Pasterza 4, 31-416 Kraków, tel. 0-12-4116128
 • Konto: Wpłat można dokonywać m.in. za pośrednictwem:
  BANK PKO BP SA/Oddział IV w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków
  Nr konta: 70 1020 2906 0000 1102 0093 6385
  Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie, z dopiskiem: Caritas
Zarząd Oddziału Caritas przy Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie:
 • Przewodniczący – Ks. Dionizy Jedynak
 • Prezes – Krystyna Duda
 •  V-ce  prezes – Alicja Włodarczyk
 • Sekretarz  – Maria Hubert
 • Skarbnik – Anna Baran
Cele – pomoc materialna i duchowa ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, wśród których dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą i bezrobociem.
Działania – akcje:
 • Troska o życie duchowe i sakramentalne chorych /Msza Św. dla chorych połączona ze spowiedzią i namaszczeniem, przygotowywanie odwiedzin z posługą sakramentalną/
 • Udział w programie PEAD (Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym) – sprowadzanie irozdzielanie żywności unijnej z Banku Żywności.
 • Kwestowanie dla potrzebujących: Dzień Papieski, Dzień Misyjny , Dzień Pomocy Kościołowi Prześladowanemu /Irak/, kataklizmy w Polsce i na świecie
 • Świąteczna pomoc adwentowa i wielkopostna /zbiórka żywności i składka do puszki na potrzebujących, przygotowanie i rozprowadzenie paczek świątecznych/
 • Rozprowadzanie świec adwentowych /wigilijne dzieło pomocy dzieciom/, baranków wielkanocnych i skarbonek wielkopostnych..
 • Odwiedzanie chorych, starszych i potrzebujących
 • Organizowanie spotkań dla chorych, biednych i potrzebujących /np. wigilia, opłatek/ 
Kontakt:
ul. Ossowskiego 5, 30-656 KRAKÓW
tel./fax: 012 637 07 12
BSR Kraków 97 8589 0006 0000 0011 1197 0075 Parafialne Zespoły Caritas

 • Od wielu lat, w Archidiecezji Krakowskiej działały i działają nadal parafialne grupy charytatywne zrzeszające dorosłych ludzi chcących zaradzić potrzebom ubogich parafian, potrzebujących, niezaradnych i odrzuconych, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Założona jeszcze w okresie międzywojennym Caritas swoim zasięgiem obejmowała katolickie parafie naszej diecezji. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku z powodów ideologicznych katolicka Caritas została rozwiązana, a jej dobre imię zniszczone. Przemianowano wtedy Parafialne Zespoły Caritas za Zespoły Charytatywne.
 • Od 20 lat Caritas Archidiecezji Krakowskiej po reaktywacji nawiązuje do pięknych ideałów dobroczynności i pomocy bliźnim w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia, próbując z powrotem wrócić do pierwotnej nazwy charytatywnych grup parafialnych.
 • Celem działania Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) jest mobilizacja i animowanie wspólnoty parafialnej do działań na rzecz osób potrzebujących zarówno w najbliższym jak i dalszym otoczeniu.
 • Formacja podejmowana w ramach PZC uczy dostrzegać problemy drugiego człowieka i pomagać w ich rozwiązywaniu.
 • Zaplecze i opieka organizacyjna Caritas, jednej z największych ogólnoświatowych organizacji charytatywnych daje możliwość poznania dzisiejszych problemów ludzkości jak również sposobów na ich skuteczne i nowoczesne rozwiązywanie. Umożliwia również przez swój zasięg włączanie się w ogólnoświatowe i ponadpaństwowe akcje pomocowe.

Co Parafialnemu Zespołowi daje opieka organizacyjna Caritas?

 • Opiekę Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej
 • Tożsamość organizacyjną grupy z prawem korzystania z nazwy i logotypu Caritas
 • Jasne zasady funkcjonowania Parafialnego Zespołu Caritas według jednolitego statutu
 • Rejestrację w spisie grup wolontaryjnych małopolski z umieszczeniem na stronach internetowych
 • Wszelkie dostępne wsparcie logistyczno organizacyjne: materiały reklamowe, materiały formacyjne, doradztwo akcyjne, materiały korporacyjne: ulotki, płyty, foldery.
 • Profesjonalne oznakowanie akcyjne grupy: plakaty, koszulki, czapeczki, butony, legitymacje.
 • Bezpłatny dostęp do nowoczesnych środków komunikacji i przekazu: indywidualna strona z adresem www, dla każdego zespołu (z prostym modułem samodzielnego kreowania wyglądu i treści), indywidualny adres poczty elektronicznej @caritas.pl
 • Możliwość udziału w akcjach na terenie małopolski: rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, koncerty, festyny, kwesty, akcje humanitarne, programy pomocowe.
 • Integrację z innymi Parafialnymi Zespołami Caritas w ramach: Konferencji rekolekcyjno-szkoleniowych, turnusów wypoczynkowych latem i zimą dla członków, dorocznych pielgrzymek PZC do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz spotkań opłatkowych i świątecznych.
 • Podnoszenie kwalifikacji dzięki licznym kursom szkoleniowym zarówno dla zarządów jak i wolontariuszy.
 • Możliwość potwierdzenia odpowiednimi dokumentami oficjalnymi pracy i zaangażowania wolontaryjnego na terenie parafii.
157428
Dzisiaj: 14
Wczoraj: 315