Od 1 listopada 2020 wchodzą w życie nowe uchwały Rady Miasta Krakowa regulujące funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie. Toteż na cmentarzu parafialnym zostaną ustawione nowe, kolorowe pojemniki na śmieci. Dlatego prosimy ściśle przestrzegać zasad sortowania odpadów i wkładania do odpowiednich pojemników.

Informujemy, że wszelkie prace prowadzone na Cmentarzu parafialnym wymagają zezwolenia, które możemy uzyskać w kancelarii parafialnej. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Jest wiele grobów zaniedbanych, prosimy o ustawienie krzyża i tablic z napisem, kto spoczywa w grobie. Jeżeli po upływie oznaczonego czasu użytkowania grobu, dysponent nie wniesie opłaty z tytułu dalszej prolongaty grobu na kolejne lata, to miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządu cmentarza, celem dokonania następnych pochówków. Dysponent grobu, który pragnie wybudować piwniczkę, postawić lub wymienić nagrobek – na grobie ziemnym lub murowanym, powinien najpierw zgłosić się do kancelarii parafialnej przy ul. Dobrego Pasterza 4 w celu zgłoszenia zamiaru wykonania powyższych prac.


GRABARZ – pan Jan Karaśkiewicz, tel. 603-388-351


Przed przystąpieniem do realizacji danych prac, prosimy o zapoznanie się z następującymi regulaminami i pobranie DRUK NR – 1

Dokumenty do pobrania:
Regulamin cmentarza parafialnego
Zgłoszenie – zezwolenie na wykonanie prac kamieniarskich – DRUK NR 1
Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich – Załącznik NR 1
Pełnomocnictwo dla wykonawcy robót budowlano-montażowych


Cmentarz Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Reduta, został założony w 1931 roku na gruntach zakupionych przez parafię od klasztoru OO. Dominikanów, leżących przy drodze do Batowic (stąd przyjęta nazwa: Cmentarz Batowicki – dla odróżnienia od Cmentarza Rakowickiego, na terenie, którego grzebano dotąd zmarłych Prądniczan). Na cmentarzu wzniesiono małą kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa, w której odprawiano nabożeństwa pogrzebowe. Spłonęła ona w 1980 roku. W połowie lat 60-tych XX wieku władze miasta Krakowa wytyczyły w sąsiedztwie cmentarza parafialnego nowy teren przeznaczony na cmentarz miejski (zwany komunalnym).

Na Cmentarzu Komunalnym znajduję się dwie kaplice cmentarne w których odprawiają się Msze święte pogrzebowe. Jedna przy ul. Powstańców 48 (w tym samym budynku mieszczą się biura Administracji cmentarza komunalnego) i druga przy ul. Reduta.

Wolna myśl

Człowiek mający wiele i pękający z pychy, bez Boga nie dostrzeże swojej śmieszności | Petrus


157409
Dzisiaj: 310
Wczoraj: 143