Wolna myśl

Wspólną cechą każdego człowieka jest to, że każdy jest inny.