Wolna myśl

Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości | św. Jan Paweł II