Wolna myśl

Człowiek mający wiele i pękający z pychy, bez Boga nie dostrzeże swojej śmieszności | Petrus