oaza1


TROCHĘ HISTORII…

  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) to jedna z grup Ruchu Światło-Życie. Jego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Obecny Sługa Boży.  urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. W czasie II wojny światowej został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.   Pobyt w celi śmierci był dla niego czasem nawrócenia. W rezultacie tego po wojnie wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego, a 25 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie.
  • Później ks. Franciszek Blachnicki osiadł w Krościenku nad Dunajcem. Jako Krajowy Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza rozpoczął działalność, która zaowocowała powstaniem Ruchu Żywego Kościoła, nazwanego później Ruchem Światło-Życie. Był jednym z głównych w Polsce promotorów odnowy posoborowej.
  • Gwałtowny rozkwit Ruchu Światło-Życie przypadł na późne lata siedemdziesiąte, a ks. Franciszek Blachnicki dał się poznać również od strony cennych inicjatyw o charakterze społecznym. Wypada wspomnieć o Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, Planie Wielkiej Ewangelizacji, Niezależnej Chrześcijańskiej Służbie Społecznej, czy powstałej już na Zachodzie Chrześcijańskiej Służbie Wyzwolenia Narodów. Osiadł w 1982 roku w Carlsbergu, rozwijając działalność na emigracji. Zmarł 27 lutego 1987 roku.
  • Dnia 9 grudnia 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, zaś w Roku Wielkiego Jubileuszu dnia 1 kwietnia 2000 sprowadzono jego doczesne szczątki z Carlsberga do Krościenka nad Dunajcem. Miejsce, gdzie są złożone, jest obecnie znanym miejscem pielgrzymkowym.

Nazwa Ruchu wywodzi się od słów Jezusa: „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale  będzie miał światło życia”(J8,12). Ruch obejmuje wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież i rodziny.


CO ROBIMY…

Lubimy być razem bo:

  • modlimy się
  • czytamy Pismo Święte, by być coraz bliżej Pana Jezusa
  • rozwijamy nasze zainteresowania: śpiewamy, rysujemy, malujemy
  • organizujemy wspólne wyjazdy (podobnie jak ministranci i scholka „uśmieszki”)

Słowem chcemy być jak najlepszymi dziećmi Pana Boga.


SPOTKANIA

  • Grupę (młodszą) prowadzi  animatorka Agnieszka i spotykamy się w każdy piątek o godz. 17.00, a w pierwsze piątki miesiąca tuż po Mszy Św. pierwszo-piątkowej dla dzieci. Grupa jest bardzo liczna bo tworzy ją 15 fantastycznych dzieci. 
  • Grupę (starszą)  prowadzi animatorka Kinga. Grupa starsza ma spotkania również o 17.00 z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca.

Cytaty ks. Franciszka Blachnickiego

Służę, więc jestem.

Miłość chrześcijańska polega na wzajemnym znoszeniu siebie w cierpliwości.

Człowiek pokorny żyje w prawdzie i jest pełen radości, dlatego, że ciągle na nowo przeżywa fakt obdarowania.

Dialog prowadzi do spotkania.

Kto nie dziękuje zamyka się na przyjęcie darów Bożych.

Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom w postawie MIŁOŚCI.

Tylko w dawaniu można przyjąć dar oddania się osoby, czyli miłość osoby.

Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić się wewnętrznie.

Pokora to uznanie prawdy o sobie.

Uwierzyć w miłość Boga – znaczy żyć miłością.

Miłość nie może nigdy pozostać bez owoców.

Bóg lepiej zna nas samych, niż my siebie.

Przyjaźń powstaje wtedy, gdy przez dialog dokona się wymiana tego, co jest głęboko w sercu każdej osoby.

Piękny jest człowiek, który potrafi dziękować.

Człowiek staje się piękny, szlachetny, doskonali siebie, kiedy żyje w prawdziwe i w dziękczynieniu.

Dodaj komentarz