XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 VI 2017

 Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała – podczas każdej Eucharystii Jezus przychodzi w mocy swojego Słowa oraz Ciała i Krwi, aby dawać nam siłę do przezwyciężania codziennych trudności i grzechów. On chce nas zbawić, dlatego otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski.   
 
Ogłoszenia
  • Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała – dziś o godz.  17.30  nabożeństwo czerwcowe i procesja.
  • Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała, zwłaszcza tym, którzy czynnie zaangażowali się niosąc feretrony, sztandary, świece. Bóg zapłać siostrze Andrzei i panom za zrobienie ołtarzy, dekoracji i wszelką pomoc.
  • Orędzie Matki Bożej z Kibeho – zapraszamy we wtorek 20 czerwca na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy i procesji będzie adoracja i modlitwa o uzdrowienie oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
  • Wszystkich studentów zapraszamy również we wtorek o godz. 19.30 do Sanktuarium św. Brata Alberta Ecce Homo na Mszę świętą O pomyślną sesję egzaminacyjną.
  • W Oktawie Bożego Ciała codziennie o godz. 18.00 Msza święta, nabożeństwo i procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów i dzieci z klas trzecich w strojach komunijnych. Młodzież i dorosłych do niesienia feretronów, baldachimu i świec. Uczcijmy Chrystusa obecnego w Eucharystii – starajmy się liczniej przychodzić, aby te wspaniałe dni Oktawy wypadły jak najpiękniej.
  • W czwartek  zakończenie Oktawy Bożego Ciała – po procesji poświęcenie wianków, ziół i kwiatów.
  • W czwartek  o  19.00 Msza św. i spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W parafii wiele osób i rodzin poświęciło się Bożemu Sercu – w piątek po Mszy o godz. 18.00 na nowo ponowimy ten akt poświęcenia. W tym dniu możemy zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu zadośćuczynienia. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.   Po Mszy wieczornej procesja.
  • w sobotę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – odpust w sąsiedniej parafii.
W piątek o godz. 8.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży – zapraszamy nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież. Z Bogiem kończymy rok szkolny, dziękujemy za zdobytą wiedzę i wszystkie owoce pracy – modlimy się o dobre przeżycie wakacji. Spowiedzi dla dzieci i młodzieży w czwartek od godziny 17.00.
W niedzielę 25 czerwca po Mszy św. o godz. 18 w kościele Ecce Homo u sióstr albertynek będzie Koncert chóru Gospel VoiceWeselcie się nadzieją!
  • 6 sierpnia wyruszy z Wawelu Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Zapisy w kancelarii parafialnej w czasie jej otwarcia.