,,Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.”    

Sobór Watykański II, Lumen gentium

 

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, iż:
Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynułował Jego dzieło uzdrawiania i zbawienia, które obejmuje także jego członki.
  • nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca…
  • nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drog nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia…
  • nazywa się go skaramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie-spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu…
  • nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela ,,przebaczenia i pokoju”
  • nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie…

Św. Paweł nawołuje ,,Pojednajcie się z Bogiem” (2Kor 5,20)


Możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi  podczas każdej Mszy św.

 

How far idiots are concerned in the want or weakness of any, or go to this site all of?

Dodaj komentarz