duch

BIERZMOWANIE to sakrament Ducha Świętego, bo w nim Duch zstępuje na wierzącego, aby uaktywnić dary złożone na Chrzcie Świętym.

 • Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża.
 • Te wszystkie dary, a najbardziej żywa obecność Ducha Świętego, są niezbędne każdemu chrześcijaninowi do odważnego dawania świadectwa, a jeśli trzeba, także do obrony swojej wiary.
 • Dlatego też bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, bo tylko człowiek dojrzały może bronić swoich przekonań. Wskutek bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył.
 • Podobnie jak apostołowie dopiero w dniu Zesłania Ducha Świętego otrzymali moc do pójścia na cały świat, by głosili ewangelię i oddali za nią swoje życie, tak wierzący dopiero po bierzmowaniu są uzbrojeni mocą z wysoka do czynienia tego samego. Czy będą to robić? Taka postawa zależy już od ich wiary i chęci uwolnienia od grzechu.
Zanim kandydaci doczekają się tej uroczystości, przez 3 lata uczestniczą w szeregu spotkań w małych grupach prowadzonych przez księży i wolontariuszy – animatorów.PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018-OGŁOSZENIA
 • Obowiązkiem jest uczestniczyć na lekcji religii w szkole.

 • Spotkania przy parafii są obowiązkowe. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona przez jednego z rodziców. Przy 3 nieobecności prowadzący kontaktuje się z rodzicami.

 • Należy uczestniczyć w każdej niedzielnej Mszy św.

 • W każdy pierwszy piątek miesiąca przychodzimy na Mszę św. o godzinie 19.15, a przed pierwszym piątkiem lub bezpośrednio przed Mszą św. przystępujemy do sakramentu pokuty.

 • Należy uczestniczyć w Roratach, jak również w nabożeństwach takich jak: Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwo majowe i czerwcowe.


INFORMACJE DLA KAŻDEJ GRUPY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA


KLASA III GIMNAZJUM:

 • Spotkania do bierzmowania dla uczniów z III klasy gimnazjum rozpoczną się po egzaminach gimnazjalnych tj. 26.04.2018 godz. 18.30

 • W I semestrze kandydat powinien uczestniczyć w wolontariacie w hospicjum Alma Spei lub obecność na spotkaniach Oazowych.

 • W II semestrze kandydaci przychodzą na spotkania z księżmi i jest to bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Bierzmowanie planowane jest na 14 czerwca 2018r. Poprzedzone ono będzie Triduum, tzn. codzienna Msza św. z konferencją a po niej próby.

Proszę o pobranie poniższego formularza, uzupełnienie danych i przesłanie jako załącznika na podany niżej adres e-mail Ksiądz Damian Drzyżdżyk:        *protected email*         do 31.05.2018

 

<<<Formularz do Bierzmowania>>>

 


KLASA II GIMNAZJUM:

 • Obowiązkiem jest uczestniczyć w 10 spotkaniach przy parafii na temat: EUCHARYSTII.

 • Pierwsza grupa przychodzi na spotkania w każdą środę o godzinie 19.00, tj. od 4.10.2017r.

 • Druga grupa przychodzi na spotkania w każdy czwartek o godzinie 18.30, tj. od 5.10.2017r.


KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • Obowiązkiem jest uczestniczyć w 10 spotkaniach przy parafii na temat: WIARA, SUMIENIE, DEKALOG.

 • Pierwsza grupa przychodzi na spotkania w każdą środę o godzinie 19.00, tj. od 28.02.2018r.

 • Druga grupa przychodzi na spotkania w każdy czwartek o godzinie 18.30, tj. od 1.03.2018r.

 

Za przygotowania odpowiada Ks.Damian Drzyżdżyk

 

 

Dodaj komentarz