PRZY PARAFII: Poradnia dla narzeczonych i poradnictwo rodzinne w poniedziałki od 16.00 do 18.00

Struktura Katolickich Poradni Życia Rodzinnego w Archidiecezji Krakowskiej

Widząc zagrożenie rodziny w dzisiejszym świecie i chcąc spieszyć jej z pomocą, został przygotowany nowy sposób funkcjonowania poradnictwa. Od 1 stycznia 2009 r. w naszej Archidiecezji działają trzy typy poradni:

1. Poradnia Specjalistyczna „MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”przy Bazylice Mariackiej w Krakowie, plac Mariacki 7. Porad udzielają specjaliści, w środę również w języku angielskim. Jest ona otwarta dla rodzin, małżeństw i narzeczonych oraz osób potrzebujących z całej archidiecezji.

2. Poradnie dla rodziny – służą pomocą rodzinie w siedmiu miejscowościach Archidiecezji. Są czynne raz w tygodniu, w ustalonym dniu, przez jedną lub dwie godziny.

3. Poradnie przy parafiach – pełnią swą dotychczasową posługę, obejmując troską głównie narzeczonych i małżonków przygotowujacych się do chrztu swych dzieci. Zachęcamy też wszystkich wiernych będacych w kryzysie i potrzebujących pomocy do korzystania z pomocy jaką oferują poradnie.

Wszystkie porady są bezpłatne, ponieważ są wyrazem troski Kościoła o człowieka w potrzebie.

ZADANIA KATOLICKICH PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

Poradnie służą pomocą w:

 • rozwiązywaniu trudności w wierze,
 • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
 • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
 • przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
 • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
 • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • planowaniu potomstwa,
 • ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka,
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

W poradniach można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
 • nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
 • skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • otrzymać wskazówki do karmienia piersią,
 • poradzić się jak dobrze przygotować chrzest naszego dziecka,
 • nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • poprawić relacje między małżonkami,
 • zakupić książki o tematyce rodzinnej.

W przypadkach szczególnych:

pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, lekarzem ginekologiem, psychologiem, prawnikiem, nauczycielem NPR, pracownikiem schroniska dla ofiar przemocy itp.

Dodaj komentarz