fig

Informacje Ogólne

  1. Józef Mazurek od 1922 r. organizator i pierwszy proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym, jednocześnie katecheta w prądnickiej szkole gminnej, oraz budowniczy pierwszego, tymczasowego, drewnianego kościoła parafialnego.
  2. Józef Tomera – drugi z kolei proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym (po ks. Józefie Mazurku). Funkcję proboszcza pełni w latach: 1929-36r.
  3. Władysław Mól – trzeci z kolei proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym,w latach: 1936-42r.
  4. Bajer Andrzejczwarty z kolei proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym, pełniący swą funkcję w latach 1942-77 (nastał po zamordowanym w Oświęcimiu ks. Władysławie Mólu).
  5. Julian Bajer, bratanek ks. Andrzeja Bajera, długoletniego proboszcza parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym. Od 1971 r., wobec pogarszającego się stanu zdrowia stryja, pomaga mu, a po śmierci tamtego, sam prowadzi budowę nowego kościoła Dobrego Pasterza i do 1979 r. pełni funkcję proboszcza tejże parafii. Wykańcza w stanie surowym gmach kościoła i wyposaża go w nowe organy.
  6. Florian Gruca. Od 1979-2009r. szósty z kolei proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym (po ks. Julianie Bajerze). Za jego zarządzania parafią: wykończono wnętrze parafialnego kościoła Dobrego Pasterza i wyposażono go. W tym czasie uległy spaleniu kaplica św. Józefa na cmentarzu parafialnym i dzwonnica obok kościoła, wybudowano dom katechetyczny i stalową dzwonnicę, wyremontowano budynek starej plebanii, uporządkowano plac kościelny i otoczono go murkiem, rozwiązano chór parafialny „Celesta” i zorganizowano nowy – „Pastores”, wprowadzono gazowe ogrzewanie kościoła i  całodzienną adorację Najśw. Sakramentu.
  7. mgr Dionizy Jedynak Od 2009r siódmy z kolei proboszcz parafii P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym (po ks. Florianie Grucy).

 

 Budowniczy Parafii

 kos-232x300

prof. inż. Romanowski Artur-  Autor projektu drewnianego kościoła P.J. Dobrego Pasterza, wzniesionego na Prądniku Czerwonym w 1923 r., plebanii (1926-29), oraz starej dzwonnicy. Zamordowany w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W  „Kronice parafii” znajdują się słowa:  … pracował niestrudzenie i niezmordowanie nad budową kościoła. Wykonał plany kościoła bezinteresownie, czuwał ciągle nad budową, przyozdobił kościół drewnianymi ozdobami. Czynił to wszystko z prawdziwym pietyzmem i miłością do ukochanego dzieła.  Za liczne zasługi około budowy kościoła, otrzymał kościelny order św. Grzegorza. Był  gorącym patriotą.

inż. Tadeusz Maćkowski- asystent prof. inż. Artura Romanowskiego od 1922r.   współpracuje z Prof. inż. A. Romanowskim przy różnych robotach budowlanych na terenie Krakowa i okolic , Projektując, wykonując kosztorysy oraz kierując pracami budowami- Między innymi drewnianego kościoła P.J. Dobrego Pasterza.

Jan Budziłło – autor projektu obecnego ołtarza miedzianego w kościele P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym, poświęconego w 1981 r.

Kazimierz Malski – rzeźbiarz, jeszcze niedawno mieszkaniec osiedla Prądnika Białego, obecnie zamieszkuje w Woli Zachariaszowskiej. Autor monumentalnej, brązowej, 4.5-metrowej figury P.J. Dobrego Pasterza (1986), ustawionej po zachodniej stronie kościoła P.J. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym.

inż. Wojciech Maria Pietrzyk. – autor projektu obecnego czerwonoprądnickiego kościoła P.J. Dobrego Pasterza, zatwierdzonego przez władze miejskie w 1970 r.

 


Parafia należy do dekanatu 6 – Kraków Prądnik. Parafia administruje częścią Cmentarza Batowickiego.

 

Parafia obejmuje ulice:

Bałtycka

Białych Brzóz

Błękitna

św. Andrzeja Boboli

Bociana

Brogi nry nieparzyste

Bursztynowa

Celarowska

Chlebowa

Ciołkowskiego

Combrowa

Czereśniowa

Czerwonego Prądnika

Dobrego Pasterza (od 1-92)

Dominikanów

Duchacka

Fertnera

Gdańska

Grażyny

Imbramowska

Jabłonna

Jazowa

Kaczary

Kołaczy

Kręta

Legnicka

29 Listopada (nry parzyste od 40 i nieparzyste od 41 do wiaduktu)

Lublańska bez nrów 22 i 24

Łepkowskiego

Majora

Mackiewicza (nry nieparzyste)

Na Barciach

Nabielaka

Nadrzeczna

Narutowicza (domki prywatne i blok 14, 20 i 22.)

Nuszkiewicza

Olsztyńska

Ostroroga

Pocieszka

Pogodna

Polna

Powstańców

Gen. Prądzyńskiego

Radomska

Rezedowa

Rokitniańska

Rybianka

Siewna (do wiaduktu)

Syreny

Szafirowa

Środkowa

Trębacza

Turystyczna

Wileńska

Wiśniowa

Woronicza

Zawodzie

Zgody

Żmujdzka (do wiaduktu)

Żułowska

Żytnia

 

Dodaj komentarz

1 × five =