intencje-mszalne

ROK 2019

KWIECIEŃ

07.04.2019 r.  NIEDZIELA

6.30  –    +  Władysław i Władysława (f) Boguccy

8.00  –    +  Kazimierz  Ziętara

9.30  –    +  Janusz Paździerkiewicz

10.00  –   u Sióstr Albertynek:  +  Antonina, Anna, Franciszek  Zaręba

11.00  –  +  Elżbieta i Eugeniusz   Woźny

12.30  –    ZA  PARAFIAN

12.30  –   Dziękczynna z prośbą o Boże Błog. Opiekę MB  dla Mateusza  w 1r. urodzin

16.00  –   +  Stanisław Sobol   w  5r.śm.

18.00  –  dziękczynna  z prośbą o Boże Błog. I Dary Ducha Św. Dla Agnieszki i Łukasza  Barczak

Na czas nadchodzących egzaminów

19.15  –   +  Eugeniusz Pacholarz


8.04. 2019 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –   +   Danuta Pukasz  od siostry Tosi z mamą

8.00  –  o zdrowie i Błog. Boże  dla Barbary Jodłowskiej  jej córek i męża w dniu urodzin

8.00  –  +   Tomasz Tomczyk  w  21r.śm.

9.30  –  + Marcin  od Rodziców

18.00 –  +  Weronika, Stanisław , Władysław  STACH


09.04. 2019 r.   W T O R E K    

6.30  – 1. + Danuta Pukasz od synowej z córkami; 2. + Stanisław Marchewka  ,+Anna żona

8.00  –   w int.   Ireny  i Franciszka  Dzierwa   w  25r.ślubu  dziekcz.-błag.

9.30  –   + Stanisławę  i  Jana  Kluczyńskich   w  r.sm.

18.00 –   +   Władysław Baran


10.04.2019 r.    Ś R O D A

6.30  –   +   Marian  Halik    w  8r.śm.

8.00  –   1.  + Henryk  Zębala  , + Stefan  Tomal ;  2.  ZA PARAFIAN

9.30  –  + Kazimierz  Bogacz

18.00  –   +  Teresa  Grabowska , + Adam Fąfara , + Andrzej Pilch  od koleżanek i Kolegów z ZB


11.04.2019 r.   CZWARTEK                                                                                       

6.30  –   +  Marianna  Bernaś  od Heleny Żabickiej z rodziną

6.30  –   +  Stanisława Tolpa  od siostry  Zofii  z Limanowej

8.00  –   +  Danuta  Pukasz  od  dr.Chraznowskiego z koleżankami i kolegami z zespołu

18.00  –  +  Andrzej  Pietron   3r.śm.   oraz + Marian i Ludwika  Łopacińscy  w kolejne r.śm.


12.04.2019 r.    PIĄTEK

    6.30    . +  Edward  Chwastek

6.30  –   + Maria Rzeszutko    od Beaty , Anny Symota , Benedykta Zygadło

8.00  –   +  Danuta  Pukasz  od Małorzaty Pukasz z rodziną

18.00 –   w intencji Ojczyzny  I  Pana Prezydenta

18.00  –  + Włodzimierz   Dzieża   w  20r.śm.


13.04.2019 r.  SOBOTA

6.30  –   + Konstanty  Biros   od Bronisława Trojańskiego

8.00  –   +++ z rodziny   Pacholarzów

8.00  –   +  Teresa  Czaja

18.00  –  +  Stanisława (f)  Bieńkowska   4r.śm.

18.00  –  +  Waleria , + Józef  Stachurowie  i ++ z rodziny


MARZEC

24.03.2019r.  NIEDZIELA

6.30  –    +  Andrzej  Rokosz  greg.

8.00  –   +   Łucja  Antończyk  greg.

9.30  –   +   Janusz  Paździerkiewicz    1 r.śm.

10.00  –   u Sióstr Albertynek:  +  Ryszard  Tarczyński

11.00  –  + Krystyna Handzel  w dniu imienin  + Jan mąż

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –   +  Adolfina  ,  +  Władysław

18.00  –   +  Czesława Marcinek

19.15  –   +  Katarzyna, + Stanisław  Larysz   23r.śm.


25.03. 2019 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –   + Andrzej  Rokosz  greg.

8.00  –  +  Bogusław  Jusiński

8.00  –  +  Stefania Knap  20r.śm.  + Józef  mąż

18.00 –  +  Łucja Antończyk  greg.


26.03. 2019 r.   W T O R E K

6.30  –   +   Andrzej  Rokosz  greg.

8.00  –   +   Łucja Antończyk  greg.

18.00 –   +  Zyta  Tabiś   od Józefa Jantos


27.03.2019 r.    Ś R O D A

6.30  –   +  Andrzej  Rokosz  greg.

8.00  –   +  Łucja Antończyk  greg.

18.00  –    Nowenna do Matki Bożej Nieust. Pomocy :

– +  Hermina  Widur  od  Róży Królowej  Polski

–  w int.  Adasia  w  2r.urodzin  dziękczynno-błagalna


28.03.2019 r.   CZWARTEK

6.30  –   +  Andrzej  Rokosz    greg.

6.30  –   +  Stanisław  Mróz   w  5r.śm.

8.00  –   +  Józef  Suder  od rodziny Urbanów

8.00  –   o szczęśliwą operację  dla Jerzego

18.00  –   + Łucja  Antończyk  greg.


29.03.2019 r.    PIĄTEK

6.30    . +  Andrzej  Rokosz    greg.

6.30  –   +  Edward  Rychlak  od rodziny Gabrzyckich

8.00  –   +  Łucja Antończyk  greg.

18.00  –  +  +  WYPOMINANYCH

18.00 –   +  Jan  Nogieć   1r.śm.


30.03.2019 r.  SOBOTA

6.30  –   + Andrzej  Rokosz  greg.

8.00  –   + Łucja  Antończyk  greg.

8.00  –   +  Stanisław   Kotas   od rodziny Michałowskich

18.00  –  +  Jerzy  Szypuła  od córki Agnieszki z rodziną


LUTY

03.02.2019r.  NIEDZIELA

             6.30  –   + Bogdan  Rojkowicz   od kolegów z pracy

             8.00  –   + Jan  i  Teresa Żuraw

             9.30  –   + Janusz  Paździerkiewicz

             9.30  –   +  Maria  Białka

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  dziękczynna  z prośbą o Boze Błog. , Dary Ducha Świętego

                                                                   Opiekę MB  w 18r. urodzin  Jakuba

            11.00  –   +  Maria i Czesław Mikosz

            12.30  –    ZA  PARAFIAN

            16.00  –   +   Maria Pieszczota 

            18.00  –   dziękczynna   w  88r. urodzin   Emilii  z prośbą o zdrowie i Bł.Boże

            19.15  –   +  Łukasz Olearczyk    od Magdy  i Kamila  z Jasła

4.02. 2019 r. P O N I E D Z I A Ł E K

  6.30  –  +  Stanisław Kotas  od Domu Wydawniczego RAFAEL 

  8.00  –  +  Maria Pieszczota  greg.

  8.00  –  +  Halina Magierska  od  Janiny Sikorskiej  z rodziną

 18.00 –  +  Czesław Rzeszutko   od rodziny  Gronert  ze Śląska


05.02. 2019 r.   W T O R E K    

  6.30  –   +  Stanisław Kotas   od Pracowników Domu Wydawniczego  RAFAEL

  8.00  –   +  Maria Pieszczota   greg.

 18.00 –   +  +  Dusze w czyśćcu cierpiące


                                                                                                  06.02.2019r.    Ś R O D A

  6.30  –   +  Czesław Rzeszutko   od rodziny Pawlik z Ruglic

  8.00  –   + Maria Pieszczota  greg.

 18.00  –   Nowenna  do MB Nieust.Pomocy :

                 –   o  nawrócenie  i uzdrowienie  z nałogu syna Krzysztofa

                 –  +  Janina Szewczyk   6r.śm.


07.02.2019 r. CZWARTEK                                                                                       

   6.30  –   +  Stanisław Kotas   od Pracowników Domu Wydawniczego  RAFAEL

   8.00  –   +   Maria Pieszczota  greg.

  18.00  –  +   Zofia  Bartyzel    od córki Ani z rodziną                


08.02.2019 r.    PIĄTEK

    6.30  –   +  w intencji Panu Bogu wiadomej

    6.30  –  +  Halina Magierska    od Anny Chodur 

    8.00  –   +  Maria  Pieszczota  – greg.

   18.00  –  +  Stanisław Kotas  od Pracowników  Domu  Wydawniczego  RAFAEL

   18.00  –   + Lucjan  w  8r.śm. 


 09.02.2019 r.  SOBOTA

    6.30  –   +   Czesław Rzeszutko  od Ryszarda Słomskiego  z rodziną

    8.00  – . +   Maria Pieszczota  greg.

    8.00  –   o Boże Błog.  W rodzinach Róży Św.Scholastyki  i o wieczne szczęście dla zmarłych

   18.00  –  + Romuald Haluch  i + Maria Haluch


STYCZEŃ

 01.01. 2019 r.   W T O R E K    

  6.30  –   +  Józef , Władysława i Zofia  Cupiałowie

  8.00  –   +   Maria Łabuń  greg.

  9.30  –   +  Lucjan  Pyrek   od sąsiadów

 10.00 –  u Sióstr :  + Halina Dźwięga   8r.śm.

 11.00  –   + Aniela Chojnacka   od wnuka Piotra z rodziną

12.30  –   ZA PARAFIAN

16.00  –   + Zbigniew Hołój  od brata Romana

 18.00 –   ++ Dusze w czyśćcu  cierpiące

 19.15 –   + Czesław Wojas  od syna Piotra z żoną                             


            

 02.01.2019 r.    Ś R O D A

  6.30  –   +  + Emilia , Jan , Janusz, Józefa

  8.00  –  1.   + Maria Łabuń  greg.  ;  2.  + Stanisław Kotas  od rodziny Wronkowskich

 18.00  –   Nowenna  do MB Nieust.Pomocy : –  o uzdrowienie dla Daniela

    –  + Maria Rzeszutko


 03.01.2019 r.CZWARTEK                                                                                       

   6.30  –   1. + Jan i Władysława  Dzięgiel  ;  2.  + Stanisław Bazan   w  21r.śm.

   8.00  –   +  Czesław Wojas  od rodziny Pałkowskich  z Proszuwek

  18.00  –  +  Maria Łabuń  greg.                                


04.01.2019 r.    PIĄTEK

    6.30  – 1.   +  Janina i Mieczysław Gondek  ; 2.  + Sławomir  Mętel  od rodziny Jasińskich

    8.00  –   +  Czesław Rzeszutko  oraz Maria żona   od sąsiadów z bloku

   16.30  –  +  Adam  Hruby   od Sylwii z  Rodziną

   18.00  –  +  Maria Łabuń  greg.

   19.15  –  + Wanda i Eugeniusz Rodzińscy ; + Janina i Bronisław Hromek ; +Agnieszka Galar-Rodziń


05.01.2019 r.  SOBOTA

    6.30  –   +  Sławomir  Mętel  od rodziny Kwapień

    8.00  – . 1.  +  Maria Łabuń  greg.  ;   2.  + Jan , Stanisława  Paruch ; + Józef ,Maria Niedbach

   18.00  –   + Zbigniew  Hołój  od szwagierki  Józefy  Mirek z Naprawy

   18.00  –    dziękczynno błagalna za otrzymane łaski  dla Ireny i Franciszka  o dalsze Bł.Boże


   06.01.2019 r.  NIEDZIELA

6.30  –   dziękczynno-błagalna  w intencji  Stanisława i  jego rodziny

8.00  –   + Maria Łabuń  greg.

9.30  –   +  Janusz  Paździerkiewicz

10.00  –   u Sióstr Albertynek: dziękczynna w 25 lecie ślubu Bożeny  i  Krzysztofa  z prośbą

O Błog. Boże i zdrowie na dalsze lata

11.00  –   +  Piotr  w r. urodzin  , + Kazimiera

11.00  –   w intencji Ks.Kacpra  o Boże Błog. I opiekę  MB  od ….

12.30  –   +   ZA PARAFIAN

16.00  –   +   Aniela Chojnacka   od Rodziny  Hałatków

18.00  –   +   Stanisława Kastelik   25r.đm.

19.15  –   +   Zofia Bartyzel  od Elżbiety Bołoz  z rodziną z Wierchomli


07.01. 2019 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Józef  Suder  od Rodziny Madejów

8.00  –  +  Czesław  Rzeszutko    od siostrzenicy  Krystyny Pędrok

8.00  –  + Józef  Bozek   i syn Marek

18.00 –  + Maria Łabuń   greg.


08.01. 2019 r.   W T O R E K    

6.30  –   +  Krystyna Skrzyńska    od  sąsiadów

8.00  –   +   Waldemar

8.00  –   +  Stanisław Leśniak   w  11r.śm.

18.00 –   + Maria Łabuń   greg.


09.01.2019 r.    Ś R O D A

6.30  –   o Boże Błog. Opiekę  MB i zdrowie   dla  Juliana

6.30  –   + Jan  Plata  w  17r. śm.   Od córki z mężem

8.00  –   + Maria Łabuń  greg.

8.00  –   + Barbara i Henryk  Deszczak   od  sióstr

18.00  –   Nowenna  do MB Nieust.Pomocy : –  +  Stanisław Porębski  w  1r.śm.

–  +  Konstanty  Biros


10.01.2019 r.   CZWARTEK                                                                                       

6.30  –   + Stanisława Nowak  od koleżanek i kolegów  z pracy córki Barbary

8.00  –   +  Maria Łabuń   greg.

18.00  –  +  Aniela Chojnacka   od Anny Płatek


11.01.2019 r.    PIĄTEK

    6.30  –   +  Andrzej ,  Ewa   Duchniak

6.30  –   +  Maria Łabuń    greg.

8.00  –   +  Czesław  Wojas   os syna Łukasza  z  żoną

18.00  –  +  w intencji Ojczyzny i Pana Prezydenta

18.00  –  + Maria Łabuń  greg.


12.01.2019 r.  SOBOTA

6.30  –   +  Czesław Rzeszutko  od Chrześniaka  Bogusława z rodzina

8.00  – . +  Maria Łabuń   greg.

18.00  –  +  Aniela Chojnacka   od  Marii i Bogusława  Kowalczyków


13.01.2019 r.  NIEDZIELA

6.30  –   + Wojciech  Bała  od rodziców

8.00  –   + Maria Łabuń  greg.

9.30  –   +  Genowefa     w  3r.śm.

10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Aleksandra  Kajpust   3r.śm.

11.00  –  dziękcz. Z prośbą  o Bł.Boże i zdrowie  dla Zuzanny  i Michała  w 8r.ślubu

O opiekę  Matki Bozej dla  ich dzieci

12.30  –   +   ZA PARAFIAN

16.00  –    …

18.00  –   +   Aniela Chpojnacka   od syna Zdzisława  i wnuka Dariusza z rodziną

19.15  –   +   Wiesław Molik

14.01. 2019 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Stanisław Kotas   od Chrześnicy Beaty z Rodziną

8.00  –  +  Stanisław Jałowica   od Władysławy Cyganik

18.00 –  + Maria Łabuń   greg.


15.01. 2019 r.   W T O R E K    

6.30  –   +  Mieczysław Zatorski   w  8r.śm.

8.00  –    o szczęśliwą operację   Bolesława

8.00  –   +  Stanisław  Ligęza   od syna Artura  z rodziną

18.00 –   + Maria Łabuń   greg.


16.01.2019 r.    Ś R O D A

6.30  –   +  Stanisław Kotas   od  rodziny Kondziołków  z Tarnowa

8.00  –   + Maria Łabuń  greg.

18.00  –   Nowenna  do MB Nieust.Pomocy :

–  w intencji wszystkich Darczyńców i ofiarodawców  Sylwestra z ubogimi w Krakowie

–  + Stanisław Szczypiński  w  50r.śm.

_  Aniela Pasternak


17.01.2019 r.   CZWARTEK                                                                                       

6.30  –   +  Danuta,  Anna ,  Franciszek , Marianna

8.00  –   +  Maria Łabuń   greg.

18.00  –  +  Zbigniew  Hołój   od Piotra Mirka  z rodziną z Naprawy


18.01.2019 r.    PIĄTEK

    6.30  –   +  Stanisława (f)    4r.śm.

8.00  –   +  Jan  Sosin   15  r.śm.

18.00  –  +  Maria Łabuń   greg.


19.01.2019 r.  SOBOTA

6.30  –   +  Czesław Rzeszutko  od chrześnicy Małgorzaty  Siwek  z  rodziną

8.00  – . +  Maria Łabuń   greg.

8.00  –  +  Stanisław Gąsior  w  24r.śm.  i ++  z rodziny Gąsiorów  i  Pudlików

18.00  –  +  Zbigniew  Hołój   od  Józefa i Bernadetty Mirek  z dziećmi z  Naprawy


ROK 2018


GRUDZIEŃ

02.12.2018r.  NIEDZIELA

6.30  –   + Roman Turakiewicz  od szwagierki Janiny z rodziną

8.00  –   + Tadeusz Polek  20r.śm.

             9.30  – . dziękcz.-błag. o Bł.Boże i zdrowie dla Barbary  z okazji imieni n

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Jadwiga Cieślik  greg.

11.00  –  dziękcz.-błag. o Boże Błog. W 55r. sakr.małżeństwa Wiesławy i Stanisława

Oraz o potrzebne Łaski dla całej rodziny

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –   +  Kazimierz Skoczek  od sąsiadów z klatki

18.00  –   +  Henryk i Danuta Skibińscy

19.15  –   +  Halina Trawka-Filipczyk  od dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zesp.Szkół Specj. Nr.14 K-ów


3.12. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Sabina Strzelec   od córki

8.00  –  w int. Anny, Bogdana i Mateusza dziękcz.-błagalna

8.00  –  +  Dariusz Hudyka w 3r.śm.

18.00 –  +  Jadwiga Cieślik  greg.


4. 12.  2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Sabina Strzelec   od  syna Zbigniewa

8.00  –   +  Kazimiera i Jerzy   Wiktor

18.00 –   +  Jadwiga Cieślik  greg.

18.00  –   za dusze w czyśćcu cierpiace


5.12. 2018 Ś R O D A

6.30  –   +  Sabina Strzelec   od  wnuka

8.00  –   +  Jadwiga Cieślik  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–   w pewnej  intencji

–  +  Wojciech Borkowski   w  dniu urodzin


06 .12.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –   +  Sabina Strzelec   od wnuka Marka z żoną

6.30  –   o Boże Błog., potrzebne Łaski  i Dary Ducha Św. Dla Mikołaja   w dniu imienin

8.00  –   +  Fózef Fundament  od wnuczki Izabelli  z rodziną

18.00  –  +  Jadwiga Cieślik  greg.


07.12. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Sabina Strzelec   od wnuków Mateusza i Jakuba

8.00  –   +  Tadeusz Paździor  w 26r.śm.  i żony Marii  od dzieci

16.00  –  +  Kubuś Zossel  w 4r.śm.  oraz o Bożą opatrzność  dla Ani

18.00  –  +  Aleksy Kotarba  i wnuk  Marcin Pilch

19.15  –  + Jadwiga Cieślik  greg.


08.12.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Roman Turakiewicz  od rodziny Chowaniec

8.00  – . +  Marianna Kowalska  w 14r.śm.  i Jej Rodziców

8.00  –   o Bł.Boze  , zdrowie i potrzebne Łski  dla Członkiń Róży  Niepokalanego Pocz. NMP

18.00  –  +  Jadwiga  Cieślik    greg.


16.12.2018r.  NIEDZIELA

6.30  –   + Paweł Makara od Stanisławy Płazińskiej  i Małgorzaty Włosińskiej

8.00  –  1.  +  Anna  Kuś ; 2. + Stefan Berdecki    oraz Anna i Wojciech Kapusta

9.30  – .   + Jan Nawrot

10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Jadwiga Cieślik  greg.

11.00  –   +  Janusz Paździerkiewicz

11.00  –   + Andrzej, Władysława (ona) ,  Józef i Kazimierz   Kiebzak

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –   +   Piotr  i Janina  Bińczyccy , syn Tadeusz ;  Stanisław Mieszaniec

18.00  –   +  Janina Oliwa , + Jan Oliwa

19.15  –   +  Kazimierz  Murowany


17.12. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Zofia Szczerbowska

8.00  – 1. Roman, Marianna r.śm.; Janina, Eugeniusz ; 2.  + Leon w r.  śm.

9.30  –  + Konstanty Biros  od siostry Gieni z rodziną

16.00  –  + Eugeniusz Pacholarz  od Grona Zespołu Szkół  nr. 5

18.00 –  +  Jadwiga Cieślik  greg.


18.12. 2018 W T O R E K

6.30  –   +  Roman Turakiewicz  od Maćka i Kasi Marduła

8.00  –   +  Tomasz Spala  od Marka i Haliny z Tarnowa

9.30  –   + Weronika i Tadeusz  Rynczak

16.00  –  + Konstanty  Biros   od sąsiadów z klatki

18.00 –   +  Jadwiga Cieślik  greg.


19 . 12. 2018   Ś R O D A

6.30  –  1. + Stanisław Zieba   w  4r.śm.  ; 2.  + Andrzej Maćkowski  w  1r.śm.

8.00  –   +  Jadwiga Cieślik  greg.

9.30  –  + Otto  Suski  w 16r.śm.   od żony

16.30  –  Eugeniurz Pacholarz  od Grona Zesp.Szkół nr.  5

18.00  –  + Wilhelmina (ona)  i Kazimierz  Wnęk  i ++ z rodziny


20 .12.2018r.  CZWARTEK

6.30  – 1. + Elżbieta Sikorska  od rodziny Bajorków ;  2. + Rudolf Łuczyński  od sąsiadów Cyburów

8.00  –   + Zbigniew Hołój  od chrześnicy  Anny z rodziną z Włoch

18.00  –  +  Jadwiga Cieślik  greg.


21.12. 2018r.   PIĄTEK

6.30  – 1. Wiesław Molik  ;  2. + Sławomir Mętel  od Chrzestnej Matki  z rodziną

8.00  –   + Czesław Wojas   od żony

18.00  –  1. + Jadwiga Cieślik  greg.  ;  2. + Stanisław Kotas   od sąsiadów

——————————————————————————

22.12.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Elżbieta Sikorska  od Jarosława i Ani  Klimek

6.30  –   w intencji Anny  dziękczynna z prośbą  o Bł.Boże i potrzebna Łaski  z okazji urodzin

8.00  – . +  Zbigniew Hołój  od Agnieszki Mikołajczyk  z rodziną z Naprawy

8.00  –   +  Marta, Władysław Szumny ; Florian, Zofia, Feliks  Jaszewscy; Maria Wójcicka

+ Felicja , Czesław  Danczewscy i ++ z tych rodzin

18.00  –  +  Jadwiga  Cieślik    greg.

23.12.2018r.  NIEDZIELA

             6.30  –    ZA PARAFIAN

             8.00  –   + Wacław Rynczak

             9.30  –   +  Anny Pracuch  w r.śm. i + Władysława Pracuch   w  12r.śm.

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Jadwiga Cieślik  greg.

            11.00  –   +  Karolina , Franciszek  Kubas  oraz ich dzieci i wnuki

            12.30  –   +  Danuta Sawicka   5r.śm.

            16.00  –   +   Franciszek Windak   10r.śm.

            18.00  –   +   Halina Trawka-Filipczyk   od rodziny Rusak  z Igołomii

            19.15  –   +   Bronisława , Jan , Stanisław , Jakub   Włodarczyk


24.12. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

  6.30  –  +  Czesława Rzeszutko  od Rodziny  Machajów

  6.30  –  +  Zyta Tabiś  od wnuczki Kasi

  8.00  –  +  Czesław Wojas od siostry Anny  z rodziną

  8.00  –  dziękczynna za 25 lat sakr.małżeństwa Anny i Ryszarda Mielnik  o Bł.Boże na dalsze lata

  24.00  –  1. +Roman Michalec, + Mieczysława (f) i Jan Żelasko;   2. + Czesław Kapołka

 1. dziekvcz.-błag.  w intencji rodziny : Mileny i Wojciecha  oraz ich dzieci
 2. + Jadwiga Olejni 11r.śm.  ;   5.  + Jerzy Trela   w  19r.śm.

25.12.  2018  W T O R E K    BOŻE  NARODZENIE

  6.30  –   +  Edward Chwastek  oraz + Barbara córka

  8.00  –   +  Eugeniusz Zaręba   22r.śm.

  9.30  –   + Jan  Imiołek  od żony i syna

  9.30  –   w 50r. ślubu Janiny i Andrzeja Steców   dziękczynno-błagalna

 10.00 –  u Sióstr :  w int. Joanny o powrót do zdrowia i Bł.Boże  w ciężkiej chorobie

 11.00  –  dziękcz. za Boże Błog. Nad Anią  oraz o Dary Ducha Św. I potrzebne łaski  dla tych

                 Co okazali jej  Życzliwość

12.30  –   ZA PARAFIAN

16.00  –   + Józef , +Waleria Stachura  i ++ z rodziny

 18.00 –   dziękczynno- błagalna  w 60r.ślubu  Józefa i Haliny

 19.15 –   w intencji Jana Paluszka  o zdrowie i Boze Błog.  W 70r.urodzin


                                                 

26 . 12. 2018   Ś R O D A

  6.30  –   + Władysław  Radwan  w  7r.śm.

  8.00  –   w intencji Wojciecha i Agnieszki  i ich dzieci Magdaleny i Małgorzaty 

                 O Bł.Boże . opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie

  8.00  –  w 56r.ślubu  Witolda i Apolonii  dziękczynno-błagalna

  9.30  –  + Józefę  w  9r.śm.

 10.00  –  u sióstr :  + Michaliny i Władysława; + Aleksandra i Zbigniewa

 11.00  –  + Janina i Witold  Lędźwa

 12.30  –  ZA PARAFIAN

 16.00  –  + Aleksandra Morys od córki Lucyny i Grażyny

 18.00  –  + Izalela Zaremba; + Mieczysław i Genowefa Lisak; + Helena Czop

 19.15  –   + Aniela Chojnacka   od córki Barbary


27 .12.2018r.  CZWARTEK   

   6.30  –   + Leokadia Leśniak  od Marii z rodziną

   8.00  –  1. + Jerzy Hadryś  od rodziny  ….       ;   2.  + Edward i Genowefa  Mauri

  18.00  –  + Aniela Chojnacka  od wnuka Marcina z rodziną                                 


28.12. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   + Jerzy Hadryś  od członków Okreg. Komisji Rewizyjnej  Związku Nauczycielstwa Polskiego

    6.30  –  + Rudolf Łuczyński  od Krzysztofa z rodziną

    8.00  –   +  Krzysztof Maj  w  2r.śm.

   18.00  –  +++ WYPOMINANYCH


29.12.2018 SOBOTA

    6.30  –   +  Jerzy Hardyś  od Prezesa  Związku Nauczycielstwa Polskiego

    8.00  – . +  Anna Chojnacka  od koleżanek z pracy córki  Barbary

    8.00  –   +  Zofia Drewniak   11r.śm.

   18.00  –    dziękczynno błagalna za otrzymane łaski  dla Ireny i Franciszka  o dalsze Bł.Boże


   30.12.2018r.  NIEDZIELA

             6.30  –   + Wiesław Molik

             8.00  –   + Eugeniusz  Oleksyk

             9.30  –   +  Stanisław Łagosz  w  6r.śm.

            10.00  –   u Sióstr Albertynek: dziękcz.-błag. za wspólnoty Królowej Pokoju  w Zielonej Górze 30r.zał

            11.00  –   +  Julia , Franciszek , Janina  Nosarzewscy

            12.30  –   +   ZA PARAFIAN

            16.00  –   +   Aleksandra Morys  od wnuków i prawnuków

            18.00  –   +   Aniela Chojnacka  od rodziny Lachów

            19.15  –   +   Zbigniew Hołój  od Teresy i Józefa , Michała, Katarzyny Kołodziejów


 1. 12. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Czesław Rzeszutko  od syna Andrzeja  z żoną

8.00  –  +  Czesław Wojas  od rodziny Mleków  z Bochni

8.00  –  dziękcz. W 40r.ślubu  Ewy i Ryszarda  o Bł.Boże i zdrowie na dalsze lata

18.00 –  + Czesław Rzeszutko  oraz + Maria  żona  od sąsiadów z bloku


LISTOPAD


01 .11.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –   +  Maria Malina  od rodziny Basiurów z Marcówki

8.00  –   + Jan Nogieć  od rodziny Nogiewciów

9.30  –   +  Maria Flaga  od Stanisława i Bożeny Flagów

10.00  –  u Sióstr :  + Wiktoria Winiarska

11.00  –  ++ Janina, Mieczysław, Bronisław, Tomasz

12.30  –  ZA PARAFIAN

18.00  –  + Zofia Michalik   ;   19.15  –  +++ Jana, Jakuba i Wiktorię Guzych


 02.11. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Maria Malina  od rodziny Bratowej z Baczyna

8.00  –   +  Józef Hebda w 3r.śm.

9.30  –   + Maria Flaga  od Janusza i Janiny Flagów

16.30  –  +  Edward  w 2r.śm.  od córki

18.00  –  +  ++ Zofia, Jan i Helena  Dzierwa   ;

19.15  –  + Władysław Duliński


03.11.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Władysław, Katarzyna Radko ; + Władysław Radko ;  + Wanda Tadeusz Duch

8.00  – . 1. +  Kazimierz Woźniczka  od rodziny Kołodziej ;  2. + Anna Szymańska  od Jerzego Najder

18.00  –  +  Marek, Jan, Ewa Kurbielowie


11.11.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Aniela, Karolina i Stanisław Chojnaccy ; + Mieczysław i Helena Tyrała

8.00  –   + Roman Adamski

             9.30  – . +  Kazimiera Łukasiewicz – Czechura

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   w 45r. ślubu Danuty i Andrzeja Gugułów  dziękczynno-błagalna

11.00  –   dziekcz,-błag.  w 78r. urodzin  Marii  o Boże Błog. I zdrowie

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –  10 W intencji naszej Ojczyzny

+  Jan,  Janina Broniowscy

18.00  –   +  Jan Suchan  3r.śm.  , ++ z rodziny  Suchanów

19.15  –   +  Joanna Sowa  od Marii Janik  z dziećmi


12.11. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Franciszka Popowska  o d siostry Stachy z rodzina

8.00  –  +  Aleksandra Morys  od Ewy Guzik  oraz Jolanty i Zenona  Wasiela z rodzina

8.00  –  +  Wojciech Bała w 1r.śm.   od rodziców

18.00 –  +  Stanisław Bobak  i ++ Jego Rodzice


13.11.  2018  W T O R E K  

6.30  –   + Antoni , + Izabela, + Franciszek

8.00  –   dziękczynna  w 1r. urodzin  Alicji o Bł.Boże , opiekę MB i zdrowie

 18.00 –   +   Stanisław Wójcik


14.11. 2018 Ś R O D A

6.30  –   +  Franciszka Popowska  od  Bratowej z Rodziną

8.00  –   +  Krystyna Skrzyńska  + Marian mąż

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–   w int. Piotra w 15r.urodzin   oraz jego Rodziców  dziękcz..-błagalna

–  +  Stanisławę Kraczka  w 3r.śm.


15 .11.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –   +  Franciszka Popowska  od  wnuków Dariusza z małżonką i dziećmi

6.30  –   + Marian Kucała  od Zofii Szwed z rodziną

8.00  –   + Aleksandra Morys  od sąsiadów z Klatki

18.00  –  + Joanna Sowa  od Anny  i Stanisława Halaburda  z dziećmi z Oświęcimia


 16.11. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Franciszka Popowska  od przyjaciela  Janka z Wieliczki

8.00  –   + Kazimierz Skoczek  od pracowników EMITEL

8.00  –   + Roman  Turakiewicz   od Józefa Piszczor  z rodziną

18.00  –  + Joanna Sowa  od rodzeństwa  Marka z mamą i bratową  z Ostrowa Wielkopolskiego

18.00  –  +  z rodziny Łudzików  i Żuwałów


17.11.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Franciszka Popowska od przyjaciółki Heleny  z Rodzina

6.30  –   +  Stefan Kobiela  20r.śm. , + Marek Kobiela ; + Anna i Andrzej Radoń  i ich dzieci

8.00  – . o Boże Błog. I opiekę Matki Bozej  Różańcowej  dla Członkin  Róży Św. Elżbiety  oraz

Ich Rodzin  i łaskę nieba dla zmarłych Członkin

18.00  –  +    Kazimierz Trybek   w  16r.sm


25.11.2018r.  NIEDZIELA

6.30  –   + Kazimierz  Skoczek  od właścicieli  firmy   AWITEKS

8.00  –   + Jan,  Katarzyna  i Stanisław Chmura

             9.30  – . +  Maria Flaga  od Andrzeja i Elżbiety  Flaga

9.30  –  dziękczynna  w 10r. ślubu  Magdy i Łukasza  Bołos  o dalsze Bł.Boże  od …

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Jadwiga Cieślik  greg.

11.00  –   + Maria Miska   w  5r.śm.

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –   +  Jan Trzciński   36r.śm.

18.00  –   +  Stanisława Ceremuga   od sąsiadów z klatki

19.15  –   +  Henryk  Podsiadło


26.11. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Halina Trawka –Filipczyk  od Stalmachów  z Poznachowic Górnych  z rodziną

8.00  –  +  Roman Turakiewicz   od kuzyna  Andrzeja  Mrugały  z rodziną

8.00  –  +  Michał, Anna, Lewieccy

18.00 –  +  Jadwiga Cieślik  greg.


27.11.  2018  W T O R E K  

6.30  –   + Halina Trawka- Filipczyk  od rodziny Woźniczków z Poznachowic Górnych

8.00  –   + Roman Turakiewicz   od szwagierki  Anny z  rodziną

 18.00 –   +  Jadwiga Cieślik  greg.


28.11. 2018 Ś R O D A

6.30  –   +  Halina Trawka-Filipczyk  od   rodziny Trawków  i Kłoków  z Rzeszowa

8.00  –   +  Jadwiga Cieślik  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–   w pewnej  intencji

–  +  Paweł  Sarnecki   2r.śm.


29 .11.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –   +  Józef  Fundament  od  wnuczki Aurelii z rodziną

6.30  –   +  Edward Sarna  od wnuków : Eweliny,Sabiny i Dawida

8.00  –   +  Halina Trawka –Filipczyk  od kuzyna Marka  z rodziną z Mielca

18.00  –  +  Jadwiga Cieślik  greg.

18.00  –   w intencji  Ks.Andrzeja


30.11. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Halina Trawka – Filipczyk  od Ireny Gądek  z rodziną

6.30  –   +  ++ z Rodziny Mielnik i Stopa

8.00  –   +  Andrzej , Zofia i Marianna  Kowalskich

18.00  –  + + WYPOMINANYCH

18.00  –  + Jadwiga Cieślik  greg.


24.11.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Halina Trawka – Filipczyk  od  Ireny  Pyrek  z pogotowia

6.30  –   +  Zofia, Czesław  Mossakowscy

8.00  – . o Boże Błog., Dary Ducha Św., opiekę MB , zdrowie dla Andrzeja  w 80r.  urodzin

Od żony, dzieci i wnuków

18.00  –  +  Jadwiga  Cieślik    greg.


PAŹDZIERNIK                                                                                                                          


02.10. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Zdzisław Jędraszko  greg.

6.30  –  +  Józef, Stefania Siwka  ; + Aleksander, Teresa Cybula

8.00  –  +  Józef  Łętocha   od Joanny  z rodzina z Kęt

18.00 –  +  Emilia Garmulewicz  greg.


03.10.  2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

6.30  –   +  Roman  Turakiewicz  od rodziny  Bafia z Zakopanego

8.00  –   +  Emilia Garmulewicz  greg.

 18.00 –  1. +  Kazimierz Szarek   w  1r.śm. ; 2. ++ Dusze w Czyśćcu cierpiące


03.10. 2018 Ś R O D A

6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  – .1. +  Emilia Garmulewicz  greg. ; 2. + Waleria Wielgus

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–  w pewnej  intencji

–  +  Elżbieta Larysz   10r.śm.

————————————————————————————————————————-

04 .10.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  –   +  Emilia Garmulewicz  greg.

18.00  –   dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą  o Bł.Boże, zdrowie,  i opiekę MB dla żyjących członków  Róży  Św. Franciszka z Asyżu  i ich rodzin oraz za ++ członków tej Róży

—————————————————————————————————————————

                                                          05.10. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Małgorzata Kolasa  od Marii i Piotra  Gaczorek z rodziną

8.00  –   +  Antoni  i  Magdalena  w r.śm.

9.00  –  Rozpoczęcie Roku Akademickiego  U.Rolniczego

16.30  –  Dzięk.  o Boże Bł. i opiekę MB za wstaw,Św.Faustyny dla  Członkiń Róży Św.Faustyny

I ich Rodzin oraz za  +++

18.00  –  + Emilia  Garmulewicz  greg.

19.15  –  + Zdzisław Jędraszko  greg.

                                                         06.10.2018 SOBOTA

6.30  –   + Małgorzata Kolasa od Anny i Przemysława Przystał  z rodziną z Wysokiej

8.00  –  1. + Kazi mierz Woźniczka od  Zarz.i Prac. Firmy Elsta  ;  2. + Zdzisław Jędraszko

18.00  –  + Emilia Garmulewicz greg.

14.10.2018  N I E D Z I E L A

             6.30  –   + Małgorzata Kolasa  od rodziny  Bielasów

8.00  –   + Zdzisław Jędraszko   greg.

             9.30  – . dziękczynna w 40r.ślubu   Adama i  Ewy

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   + Jan Nawrot

11.00  –   dziękczynna   w 45r.ślubu  Haliny i Tadeusza  z prośbą o Bł.Boże  i zdrowie na dalsze lata

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –    + Jadwiga i Jerzy  w 100r. urodzin

18.00  –   +   Wiktoria  Szpindor

19.15  –   +   Robert  Przebinda   od  Grażyny i Zbigniewa  Bajer

—————————————————————————————————————————————-115. 10. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

  6.30  –  +  Antonina  Lipińska  w r.śm.

8.00  –  +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  –  +   Małgorzata Wolny

18.00 –  +   Anna Kochan  od Renaty i Witolda Kochan


16. 10. 2018  W T O R E K  

  6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  –   +  Julia Midor  w  1r.śm.

 18.00 –    w intencji Weroniki  Litwy dziekcz.-błag. w 18r.urodzin

 18.00  –  o Boze Błog. W rodzinach  z Róży Św.Jadwigi Śląskiej  i za ++ z tej Róży

————————————————————————————————————————

17.10. 2018   Ś R O D A

  6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  – . +  Małgorzata Kolasa   od chrzestnej matki

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–  w pewnej  intencji

–  o szczęsliwe rozwiązanie i zdrowie dla Ani

————————————————————————————————————————-

18 .10.2018r.  CZWARTEK   

   6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko  greg.

6.30  –   + Edward Sarna  od córki Małgorzaty z rodziną

8.00  –   +  Kazimierz Woźniczka  od Jadwigi i Łukasza  Kałużów  z Pychowic

18.00  –  +  Kunegunda i Tadeusz  Waligóra ; + Jadwiga    Znamirowska

—————————————————————————————————————————

                                                          19.10. 2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Małgorzata Kolasa  od  Danuty i Jacka  Majewskich

8.00  –   + Maria Paździor  w 2r.śm.   oraz męża Tadeusza  od dzieci

8.00  –   +  Katarzyna  Maj  od Władysława i Jolanty  Kubicz

18.00  –  + Zdzisław  Jędraszko  greg.

18.00  –  + Józef Bogacki  24r.śm. ; + Maria i Michał  Brud

————————————————————————————————————————-

        20.10.2018 SOBOTA

6.30  –   +  Zdzisław Jędraszko

8.00  –   +  Ludwik i Agata  Grudzień   od córki i syna

18.00  –   w int.  Barbary z okazji urodzin   i Weroniki Litwa w 18r. urodzin  dziękczynno – błagalna

O Boze Błog. Opiekę MB, zdrowie , Dary  Ducha Świętego  i wstawiennictwo

Św. Patronów    


            28.10.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Tadeusz Cegła

8.00  –   + Zdzisław Jędraszko   greg.

             9.30  – . + Tadeusz Różycki  w 6r.śm.

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   + Martyna Horak   w  40r.śm.

11.00  –    dziękczynna w 56r.ślubu  Marii  i  Franciszka  Mrochnów,o Bł.Boże na dalsze lata

12.30  –    ZA  PARAFIAN

12.30  –   +  Stanisław Plata  w  48r.śm.  od siostry z mężem

16.00  –   + Tadeusz i Wiktoria  Iwańscy

18.00  –   + Wanda  Jarzębińska  13r.śm.  oraz ++ z rodziny Madejskich

19.15  –   +  Kazimiera Uronek 5r.śm.  i + Czesław mąż  10r.śm.


29. 10. 2018 P O N I E D Z I A Ł E K

6.30  –  +  Zdzisław Jędraszko  greg.

8.00  –  +  Krzysztof Grabowski  od rodziny Maślaków  z Okulic

8.00  –  +  Romuald  Fugiel  od Dyrekcji i Nauczycieli Zespołu Szkół w Palecznicy

18.00 –  +  Stanisław  Kerc  19 r. śm.


30. 10.  2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Maria Malina   od córki z mężem

8.00  –  1. +  Zyta Tabiś  od wnuka  Bartka ; 2. + Elżbieta i Tadeusz Kos

 18.00 –   +   Zdzisław Jędraszko  greg.

————————————————————————————————————————                             31. 10. 2018 Ś R O D A

6.30  –   +  Krzysztof Grabowski  od Bogusławy i Romana Kazek z Nowego Targu

8.00  – .  +++  z rodzin Mączyńskich,  Karlińsklich  i Kita

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–   Romuald Haluch  w 10r.śm.


 

30.09.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Anna  Rakoczy  , + Marian  Durkalec

8.00  –   + Helena  i  Tadeusz  Walczak  i + Stanisława (ona) , Antoni  Kowalczyk

             9.30  – . w int. Jakuba i Macieja  o Bł.Boze dla Nich i całej Rodziny

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   + Stanisław Marusza, + rodzeństwo, rodzice i teściowie

11.00  –   +  Władysław Szumny  37r.śm.  , + Przemysław  Gwóźdź

12.30  –    ZA  PARAFIAN

16.00  –    +  Anna  Bujas  w 4r.śm.  od męża i dzieci

18.00  –   +  Emilia Garm8ulewicz  greg.

19.15  –   + Janiny , Władysława  Bubula   w  9r.śm.


SIERPIEŃ


01.08.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Jadwiga Jezierska  od Patrycji, Julii i Sławka

8.00  – . +  Marian Lizis  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–  w pewnej  intencji

–  +  o Boże Błog. I opiekę MB w powrocie do zdrowia  dla Renaty

–  +   Marian Nowak  12r.śm. ; + Janina i Witold  Matoń


02 .08.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Marian Lizis  greg.

8.00  –  +  Genowefa i Stanisław  Kukułka  w r.śm.

18.00  – +  Bronisława  Prusakiewicz


 03 .08.2018r.   PIĄTEK

6.30  –   +   Julia Piekora , + Franciszek mąż ; + Tadeusz Derdaś

8.00  –   +   Marian  Lizis  greg.

18.00  –  +  Józef  Tomczyk  i jego Rodzice   od rodziny Zająców


04.08.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +  Daniela Ligęza   od sąsiadów

8.00  –   +  Marian Lizis  greg.

18.00 –   +  Stanisława  Bieńkowska


05.08.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   +  Marian Lizis  greg.

8.00  –   +  Barbara Nowak  w  33r.śm.  + Jan Mąż i Władysław syn

9.30  –   ++ z Rodziny Japał

10.00  –   u Sióstr Albertynek:   +  Józefę i Stanisława Grabowskich i ++ z Rodziny

11.00  –   + Weronika Pichut   7r.śm.

12.30  –    ZA PARAFIAN

18.00  –   +  Józef  Lubera   37r.śm.


06 .08.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +   Anna i Tomasz Rzeszutko

8.00  –  +   Marian Lizis  greg.

18.00  – +   Stanisław Wilk  od żony i najbliższej Rodziny


07.08. 2018  W T O R E K 

6.30  –   +  Marian Lizis  greg.

8.00  –   +  Zbigniew  Feret   od  kolegi z pracy

 18.00 –   +  + Dusze w czyśćcu cierpiące


08.08.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Julian Zbroja   w  27r.śm.

8.00  – . +  Marian Lizis  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–  w pewnej  intencji

–  +  Maria Krzyszkowska   w  4r.śm.


09 .08.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Marian Lizis  greg.

8.00  –  w int. Róży Św.Klary o zdrowie, Bł.Boże, opieke MB dla Członkiń  i za +++

18.00  –  w int. Kingi  z okazji  40r.urodzin  i imienin  o opieke MB, zdrowie, Dary

Ducha Świętego  dla Niej i Jej Rodziny


 10 .08.2018r.   PIĄTEK

6.30  –   +   Jerzy Żyłowski , + Janusz Żyłowski i ich Rodzice

+ Florentyna i Bazyli, + Janusz Grabowski oraz Jan i Katarzyna Grabowscy

8.00  –   +   Marian  Lizis  greg.

18.00  –   w intencji  Ojczyzny i P. Prezydenta


 11.08.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +   Marian Lizis

8.00  –  o zdrowie i potrzebne łaski ,opiekę Św. Klary dla Członkiń i ich rodzin Róży

18.00 –   +  Przemysław Gwóźdź  18r.śm. i + Władysław Szumny


12.08.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   +  Marian  Starowicz  greg.

8.00  –   +  Marian Lizis  greg.

9.30  –   + Anna Mazur  w  10r.śm.

10.00  –   u Sióstr Albertynek:   +  Alfreda  Papaj   15r.śm.

11.00  –   + Maria Lenartowicz  od Wiesi , Janusza, Eli i …   z Rodziną

12.30  –    ZA PARAFIAN

18.00  –   +  Zenon  Haniecki  od rodziny Leśniaków


13 .08.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +   Marian Starowicz  greg.

8.00  –  +   Marian Lizis  greg.

18.00  –  FATIMA :  + Maria Flaga od  rodziny Gawłów z Sułkowic

+  Stanisława i Alojzy  Piekarz


14.08. 2018  W T O R E K 

6.30  –   +  Marian Starowicz  greg.

8.00  –   +  Włodzimierz Capała  w 17r.śm. i + żona  Maria

 18.00 –   o zdrowie i Bł.Boże dla Członków Róży  Św. Maksymiliana i za ++ z tej Róży


                                                                                 15.08.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Marian Starowicz  greg.

8.00  – . +  Edward Pieczonka  i ++ z rodziny

9.30  –   + Kazimierz Ziętara

10.00  –  u Sióstr : + Ania

11.15  –  o zdrowie i Bł.Boże , opiekę MB w rodzinach Róży Wniebowzięcia NMP

12.30  –  ZA PARAFIAN    ;    18.00 – + Marianna i Władysław Jędras


16 .08.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Cecylia Bęben  w  4r.śm.

8.00  –  + Julian Sekunda 24r.śm. ; + Teodora (ona)  Sekunda 17r.śm.

18.00  – +  Marian Starowicz  greg.


17 .08.2018r.   PIĄTEK

6.30  –   +   Marian Starowicz  greg.

8.00  –   +   Jan i Kazimiera Nowak

18.00  –  +  Daniela  Ligęza   od  sąsiadów


 18.08.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +   Marian Starowicz  greg.

8.00  –   + Maria i Feliks  oraz + ich Rodzice  2) + Ks. Florian Gruca w 3 rocz. śm.

18.00 –   +   Józef Tomczyk   od brata Kazimierza  z rodziną


LIPIEC

29.07.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   +  Agata  Pałys-Suchorab  od  Ewy  i  Mariusza  Kapsów

8.00  –   +  Marian Lizis  greg.

             9.30  – .  o zdrowie i Bł.Boze w rodzinach  Róży  Św.Marty oraz za ++ z Róży

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   +  Jan i Janina  Butlak  ; + Karolina  Smagło

11.00  –  ZA PARAFIAN

12.30  –   + Henryk  Podsiadło   2r.śm.

18.00  –   +  Anna Brandys  18r.śm.


30 .07.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +   Józef  Tomczyk  od rodziny Wójcików

8.00  –  +   Marian Lizis  greg.

18.00  – +   Zofia Molicka   od  kolegów i koleżanek  ze Spółdzielni Inwalidów  HUTNIK


31.07. 2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Marian Lizis  greg.

8.00  –   +  Anna  Kochan  od Heleny i Zbigniewa Marcol

 18.00 –   +  Maria  Flaga   od  rodziny  Gucwińskich  z N.Sącza


08.07.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   +  Jan Marszałek  greg.

8.00  –   +  Eugenia i Józef  Wal   34r.śm.

             9.30  – . +  Julian  Zębala  od  Pawła , Grzegorza i Joanny  z Rodzinami

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   w int. Moniki w 34r.ur. dziękczynno-błagalna

O Boże Błog. Dary Ducha Św. i zdrowie

11.00  –   +  Stanisław Plutecki  w 20r. śm.  Oraz + Franciszkę i Franciszka  Balachowskich

12.30  –   ZA PARAFIAN

18.00  –   +  Stefan  Tomaszaek   od Ireny i Piotra Repeć


09.07.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +   Feliksa (f) i Józef  Jeleniowie

8.00  –  +   Jan Marszałek   greg.

18.00  – +   Stanisława Szulczewska


 10.07. 2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Teresa Ocłoń  od Rodziny Przygodzkich

8.00  –   +  Agata Pałys – Suchorab  od Rodziców i Siostry

 18.00 –   +  Jan Marszałek  greg.


11.07.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Teresa Ocłoń  od  Wiesława Ocłonia  z Rodziną

8.00  – . +  Jan Marszałek  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–  w pewnej  intencji

–  +  o Boże Błog. i opiekę MB w powrocie do zdrowia  dla Renaty

–  +  Adam Antończyk


12 .07.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Stanisław Wilk  od Rodz. Pudełko  i Merdela z Kęt

8.00  –  +   Teresa Ocłon   od  Doroty  i  Piotra  Ocłoń

18.00  – + Jan Marszałek   greg.


  13 .07.2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +   Stanisław Wilk  od Danuty i Stefana  Curzydło – sąsiadów

8.00  –   + Jan Marszałek  greg.

18.00  –  FATIMA :  1. W int. Ojczyzny i Pana Prezydenta

 1. + Maria Flaga  od Barbary  Czerwińskiej

 14.07.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +   Jan Marszałek  greg.

8.00  –   +   Teresa Ocłoń od Zofii i Tadeusza Weryńskich wraz z dziećmi

18.00 –   +  Stefan Tomaszek od rodz. Zawadzkich i Andrzeja Zająca z Harbutowic


CZERWIEC

24.06.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Jan Marszałek  greg.

8.00  –   + Jakub, Maria Jan, Stanisława (ona), Stefan i Józef  Wójtowiczowie

9.30  – . Bogusław Kielich

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   + Jan Sosin   w  dniu imienin

11.00  –   +  Janina  i  Walenty Podgórscy

12.30  –   + Stanisław Dusza  w 5r.śm.

16.00  –   + Jan Kita   w  25r.śm.  oraz + Zona Barbara

18.00  –   + Stefania Białek  w 10r.śm.  i + Emil Białek   20r.śm.

19.15  –   + Jan i Emilia Kancerzowie

————————————————————————————————————————————

25.06.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +   Jan  ,  +  Józefa  i  zmarli z Rodziny

8.00  –  +   ZA PARAFIAN

18.00  – +   Jan Marszałek   greg.

—————————————————————————————————————————-

                                                             26.06. 2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Stefan  Metel  od sąsiadów z Posądzy

8.00  –   +  Jan Marszałek  greg.

18.00 –   +  Genowefa  i  Mieczysław Lisak  oraz + Izabela  Zaręba  , + Helena Czop

————————————————————————————————————————                            27.06.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Władysław  Makowski    od siostry

8.00  – . +  Jan Marszałek  greg.

18.00 –    Nowenna  do Matki Bożej  Nieust.Pomocy :

–   o Bł.Boze i opiekę MB w powrocie do zdrowia  dla Renaty

–  +  Tadeusz  Malczewski

– +  Czesław Kurkiewicz   7r.śm.

————————————————————————————————————————-

28 .06.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Stefan  Metel   od sąsiadów z Posądzy

8.00  –  +   Władysław

18.00  – + Jan Marszałek   greg.

—————————————————————————————————————————

                                                          29 .06.2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +   Bronisław Pałczyński   w  14r.śm.

8.00  –   +   Piotr  Sap  w dniu imienin i ++ z rodziny ,,+ Władysław Ziemianin

8.00  –   + Jan Marszałek  greg.

18.00  –  +  +  WYPOMINANYCH

———————————————————————————————————————

                                                                 30.06.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +   Jan Marszałek  greg.

8.00  –   +   Jan  i  Emilia  Kancerzowie

8.00  –   dziękczynna  z  prośbą  o Boze Błog. I zdrowie dla  Michała w  1r. urodzin

18.00 –   +  Lucyna Jarzębińska   w  dniu imienin

10.06.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Stanisława (ona)  Dziubek-Szpil

8.00  –  dziękcz. W 70r.urodzin Antoniny z prośbą o Bł.Boże i zdrowie na dalsze lata

             9.30  – . +  Zofia Pudełko  2r.śm.

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  dziękcz.  W 61r.urodzin  Antoniego  z prośbą o Boze Błog.

I zdrowie dla całej Rodziny

11.00  –   + Antoni  i Anna   Karwińscy  i ich  rodzice

12.30  –    ZA PARAFIAN

16.00  –    +  Anna Cicha  4r.sm.  oraz o opiekę Bożą dla męża Macieja  od córki Katarzyny

18.00  –    +  Halina Fąfara i + Adam Fąfara

19.15  –    +  Izabela Zaręba

————————————————————————————————————————————

11.06.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +  Czesława Marcinek  od rodziny Krystyny i Czesława Skrzeków z Dębicy

8.00  –  + Maria Przybyło  od brata Józefa z rodziną

18.00  – +  Ryszard i Stefania  Bieńczyccy oraz = Stefan Bieńczycki


12.06. 2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Maria Przybyło  od Krystyny i Piotra  Pinkowicz z  Dynowa

6.30  –   + Zofia Mrażek   10r.śm.

8.00  –   +  Czesława Marcinek  od rodziny Edyty i Piotra  Jurczyńskich  z  Dębicy

 18.00 –  

————————————————————————————————————————

13.06.2018    ŚRODA 

6.30  –   +   Jan Grzesiak    1r.śm.

8.00  – . +  Czesława Marcinek  od rodziny Mechów

8.00  –   + Anna Gibała  w  25r.sm.

18.00 –    FATIMA :  1.  + Antoni  i  Maria  Krupa

 1. +  Lucjan  Kalemba
 2. +  Jan Pitala , Jolanta Tylek , Anna Brózda

————————————————————————————————————————-

14 .06.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +  Czesław Marcinek  od Róży Św.Weroniki

6.30  –  + Andrzej Żołyniak   1r.śm.  ; + Helena, Zygmunt  Jakubowscy

8.00  –  +   Maria Przybyło  od Ireny Kruczek  z rodziną z Rzeszowa

18.00  –    Sakrament Bierzmowania

—————————————————————————————————————————

 15 .06.2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Maria Przybyło   od sąsiadów  z klatki

8.00  –   +  Zofia Molicka   od córki Kingi

18.00  –  +  Aleksandra Filo  od Grona Pedagogicznego  Szk.Podst.109

———————————————————————————————————————

 16.06.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +  Stanisława Suchońska  oraz + mąż Włodzimierz  od brata z rodziną

8.00  –   +  Zuzanna  Pokorska  w  1r.śm.

18.00 –   +  Zygmunt  Stasik   7r.śm.  jego rodzice i teściowie  oraz babcia Marianna

03.06.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Jerzy Magiera  w  13r.śm.

8.00  –   + Janina  + Tomasz Tomczyk  i ++ z Rodziny

             9.30  – . +  Barbara i Czesław Stańczyk , + Zbigniew Banasik  i ++ z rodziny

             9.30  –   + Stanisław Porębski  od Marka z rodziną z Wrocławia

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   +  Henryk Duraj

11.00  –   + Zofia i Stanisław Mach

11.00  –   w int. Ks.Mirosława  dziek.-błag. o Bł.Boze ,opiekę MB i wstawiennictwo Bł.Piotra Dańkows

12.30  –    ZA PARAFIAN

16.00  –    +  Ryszard Krauzowicz  3r.śm.  od żony i synów

18.00  –    +  Roman Janiszewski w 21r.śm. ,++ z rodziny Myszkowskich

19.15  –    +  Julian Zębala  od brata Zdzisława  z żoną

————————————————————————————————————————————

04.06.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +  Kazimierz Kowalczyk  od rodziny Kosek i Szubert  ze Skoczowa

6.30  –  + Andrzej Dudziak , + żona Ewa  od Reginy Michno  z rodzina

8.00  –  +  Wanda Widur  od rodziny Zalewskich

18.00  – +  Marian Lizis  od Parafialnego Zespołu CARITAS

—————————————————————————————————————————-

05.06. 2018  W T O R E K  

6.30  –   +  Kazimierz Kowalczyk  od kolegów Michała i Bartosza

8.00  –   +  Wanda Widur  od Kuzynki Bronisławy ze Sterkowca

8.00  –   +  Barbara Trzcińska   9r.śm.

 18.00 –   + + Dusze w czyśćcu cierpiące

————————————————————————————————————————                            06.06.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Władysław Makowski   od  sąsiadów

8.00  – . + Kazimierz Kowalczyk  od  Katarzyny i Pawła  Litwińskich

18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:

–   o Bł.Boze i opiekę MB  w powrocie  do zdrowia  dla Renaty

–   + Zofia i + Jan Ekielscy

————————————————————————————————————————-

07 .06.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  + Waldemar  Krzczanowicz

8.00  –  +   Antoni  Romaniak   5r.śm.

8.00  –  +  Antoni  Romaniak   5r.śm.

18.00  –   dziekczynna  w  4r. urodzin  Luisa i w 1r. urodzin  Maxima o zdrowie i potrzebne łaski

W dalszym życiu

—————————————————————————————————————————

  08 .06.2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +  Piotr  Skwarczek od kolegów i koleżanek  z zakładu pracy żony

8.00  –   +  Zofia   w  37r.śm.

18.00  –  1. Za Ojczyznę  i P.Prezydenta  ;  2.  + Stanisław Porębski od rodziny Brzeszcz

———————————————————————————————————————

  09.06.2018r.   SOBOTA

6.30  –   +  Piotr Skwarczek  od  kolegów i koleżanek z zakładu pracy żony

8.00  –   +  Władysław Makowski  od sasiadów

8.00  –   + Danuta Czerska  13r.śm.

18.00 –   +  Andrzej, Władysława, Józef i Kazimierz  Kiebzak


  MAJ

20.05.2018  N I E D Z I E L A

             6.30  –   dziękczynno-błagalna  w  31r.urodzin Michała i w 30r. urodzin Moniki

8.00  –   dziękczynna w 50r.ślubu  Barbary i Piotra o Boże Bł. na dalsze lata i opiekę MB

             9.30  – .   + Zofia , Jan  Dziuba

            10.00  –   u Sióstr Albertynek:   W pewnej intencji

11.00  –    I  Komunia Święta   SP  109

12.30  –    ZA PARAFIAN

16.00  –    + Janina , Klemens  oraz Ks.Biskup Jan Olszański

18.00  –    +  Wojciech Bała  greg.

19.15  –    + Piotr Firlejczyk

————————————————————————————————————————————

21.05.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  

6.30  –  +  Kazimierz Kowalczyk   od rodziny Iwanów

6.30  –  + Andrzej Głuszyński  od   Małgorzaty i Wojciecha Uchto

8.00  –  +  Wojciech Bała  greg.

18.00  – +  Jan Grabowski   w  14r.śm.

—————————————————————————————————————————-

 22.05. 2018  W T O R E K  

6.30  –   + Kazimierz Kowalczyk  od brata Andrzeja  z rodziną

6.30  –   + Władysław Makowski  od rodziny Myszów  i Domagała

8.00  –   +  Stanisław Plichta  i ++ z rodziny

18.00 –   +  Wojciech Bała greg.

————————————————————————————————————————                           23.05.2018    ŚRODA 

6.30  –   +  Janina Pęcak  w  3r.śm.  i Jej Rodziców

8.00  –   +  Wacław   Rynczak

8.00  –   +  Wojciech Bała  greg.

18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:

–   o Boże Błog., opiekę MB i szczęśliwy przebieg operacji dla Jacka

–  +   Bogdan Miska  10r.śm.

–   + Bronisława i Walenty  Dudek

————————————————————————————————————————-

24 .05.2018r.  CZWARTEK   

6.30  –  +   Wojciech Bała  greg.

6.30  –  dziękczynna z prośbą o Boże Bł. i opiekę MB w 50r.urodzin  Andrzeja

8.00  –  +  Kazimierz Kowalczyk  od brata Czesława z rodziną

18.00  –  +  Janusz   Stypnicki w 8r.śm.

—————————————————————————————————————————

25 .05.2018r.   PIĄTEK

    6.30  –   +    Kazimierz Kowalczyk  od siostry Anny  z  rodzina

8.00  –   +    Andrzej Orłowski   od rodziny Orłowskich

18.00   –  1.  +++ WYPOMINANYCH  ;  2. + Wojciech Bała greg.

 1. +  Władysław Makowski   od  Mamy

26.05.2018r.   SOBOTA

6.30  –   + Stefania  (f) , Józef  Wojdyła

8.00  –   + Stanisława (f) , +Marianna Górska , +Zofia Koterwa  i w int. Znanej Panu Bogu

8.00  –   +  Wojciech Bała  greg.

18.00 –   +  Aniela Pasternak


06.05.2018  N I E D Z I E L A

6.30  –   + Marian Starowicz  od sąsiadów z 3 klatki
8.00  –   + Stanisław Finor  w 27r.śm.  oraz ++ rodziców i rodzeństwo
8.00  –   +  Stanisław Łagosz
             9.30  – .   1. +   Stanisław Witulski    ;  2.  + Wojciech Bała  greg.
            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  +  Salomei  i  Ludwika  Magdów
11.00  –   +  Franciszek  Kowalski   w  16r.śm.
12.30  –    ZA PARAFIAN
16.00  –  dziękcz. w 30r.ślubu  Marzeny i Marka  Bartosik  o dalsze Bł.Boże w rodzinie
18.00  –  +  Janina i  Adam  Górka
19.15 –   +  Helena Gaca   od dzieci  Anny i Pawła
————————————————————————————————————————————
07.05.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
6.30  –  + Marian  Starowicz   od Nowaków i Salawów z Sieprawia
8.00  –  + Marian Lizis od chrześnicy Doroty z rodziną
8.00  –  + Emilia i  Stanisław  Romaniak
18.00  –  + Wojciech  Bała  greg.

08.05. 2018  W T O R E K  
6.30  –   +  Wojciech Bała greg.
6.30  –   + Stanisław Porębski   od rodziny  Szewczyk
8.00  –   + Marian  Starowicz   od rodziny  Roman z  Bęczarki
18.00 –   dziękczynna w 70r. urodzin Stanisława  o Bł.Boże na dalsze lata od dzieci i wnuków
————————————————————————————————————————
09.05.2018    ŚRODA 
6.30  –   + Marian  Starowicz  od kolegów z pracy
6.30  –   + Stanisław Porębski  od Zbigniewa Porębskiego  z dziećmi
8.00  –  1. +  Wojciech Bała  greg. ; 2. + Tadeusz Baran ; 3. ++ z rodziny Piątkowskich
18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
–   + Stanisława (f) Kraczka  w dniu imienin
–  + Marian  Musiał
————————————————————————————————————————-
10 .05.2018r.  CZWARTEK   
6.30  –  +  Wojciech Bała  greg.
8.00  –  + Marian  Starowicz  od Róży  Scholastyki
8.00  –  + Jan i  Emilia  Kancerzowie
18.00  –  ++  z rodziny Grabowskich
—————————————————————————————————————————
 11 .05.2018r.   PIĄTEK
    6.30  –   +  Marian Lizis od Ewy  i  Pawła Siedlików z  dziećmi
8.00  –   +  Stanisław Porębski  od kolegów Mieczysława i Franciszka
18.00   –  w intencji  Ojczyzny  i  Pana Prezydenta
18.00   –  + Wojciech Bała   greg.

12 .05.2018r.   SOBOTA
6.30  –    +  Andrzej  Lipka  od  sąsiadów
6.30  –    +  Andrzej Głuszyński  od Joanny i Michała  Wojnarowicz
8.00  –  1. + Wojciech Bała  greg.  ;   2.  +  Stanisław Porębski  od siostrzenicy Teresy z rodziną
18.00 –    + Zbigniew Pieniążek   od żony

29.04.2018  N I E D Z I E L A
6.30  –   +  Marian Starowicz  od  Franciszki  STEFAN  z  rodziną
8.00  –   dziękczynna z prośbą o Boże Błog. Dla Elżbiety i Grzegorza Gruca
W 20r. ślubu  o potrzebne łaski dla całej rodziny
             9.30  – . +   Eugeniusz Oleksyk  w  12r.śm.
             9.30  –  w 50r.ślubu  Wandy i  Zbigniewa Matuś  dziękcz.-błag.  o Boże Błog.
            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Robert  Jurkowski  od Ani i Daniela Cabaj
11.00  –   + Marta Miałkowska   4r.śm.
12.30  –    ZA PARAFIAN
16.00  –  +  Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  +  Marian Gawlik  od Zarządu i Pracowników  Firmy  ARROW
19.15 –   +  Andrzej Maćkowski   od rodziny  Poznańskich  z Damienic
————————————————————————————————————————————
30.04.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
6.30  – + Marian Starowicz od Chrześn.Barbary z rodz. 2. + Stanisław Porębski od rodz.Fularskich
8.00  –   + Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  + Wojciech  Bała  greg.
—————————————————————————————————————————-
01.05. 2018  W T O R E K  
6.30  –   +  Wojciech Bała greg.
8.00  –  1. +Marian  i  Antoni  ;   2.  + Marianna  Kowalska  w 13r.śm. i Jej Rodziców
18.00 –  1. ++ Jan,Zofia,Jerzy,Helena Dzierwa i +Janina Mamoń ,+Agata Musiał;2. Dusze Czyśćcowe
————————————————————————————————————————                            02.05.2018    ŚRODA 
6.30  –  1. + Marian Starowicz od rodziny Kotarbów ; 2. + Józef Knap  43r.śm.  i +Stefania
8.00  –   +  Wojciech Bała  greg.
18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
–   +dziękczynna w 85r. urodzi n Janiny o zdrowie , opiekę MB i Bł.Boże  na dalsze lata
————————————————————————————————————————-
03 .05.2018r.  CZWARTEK   
6.30  –  + Marian  Starowicz  od Joanny z córkami
8.00  –  o zdrowie , opiekę MB dla Członkiń Róży MB Kr.Polski  i  za ++ Członkinie
9.30  –  o zdrowie i Bł.Boże  dla Członkiń i ich rodzin MB Częstochowskiej  i ++ z tej Róży
10.00  –  U Sióstr  : w 35r.ślubu Jadwigi i Antoniego  o Bł.Boże , zdrowie na dalsze wspólne lata
11.00  –  + Franciszek Augustyński  w  4r.śm.
12.30  –  + Kazimierz Woźniczka od żony Zofii z dziećmi oraz ich rodzinami
16.00   – + Władysławę Hellebrand  od Urszuli i Mariana Bartosiewiczów
18.00  –  + Wojciech Bała greg.     ; 19.15 – w 40r.ślubu Eżbiety i Jana  Macyszyn dziękcz.-błag.
—————————————————————————————————————————
04 .05.2018r.   PIĄTEK
    6.30  –  1. + Wojciech Bała greg.  ; 2. + Jan i Emilia  Kancerzowie
8.00  –   + Marian Starowicz  od sąsiadów z  3 klatki  2) + Ks. Kan. Florian Gruca
16.30  – + Jerzy Siuta  od prof. Marii Pąchalskiej
18.00  + Marian Lizis od rodz.Waduckich ;  //  19.15 – + Jan Ciechowicz  od prof. Marii Pąchalskiej
———————————————————————————————————————
05 .05.2018r.   SOBOTA
6.30  –  1. + Janina i Mieczysław Gądek  ;  2. + Andrzej Głuszyński  od Alicji i Józefa Wilk z rodz.
8.00  –  1. + Wojciech Bała  greg.  ;  2.  +  Anna Czajka i Wiesław Czajka
18.00 –  + Teresa Pilch  oraz + + mąż Jan

KWIECIEŃ

22.04.2018  N I E D Z I E L A
6.30  –   +  Daniel Zagajewski  13r.śm.
8.00  –   w intencji Tadeusza o uwolnienie od złego ducha
9.30  – . +   Marek Regulski greg.
9.30  –  w 50r.ślubu  Krystyny i Kazimierza dziękczynna z prośbą o dalsze Bł.Boże
            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Wiesław Wesołowski  greg.
11.00  –   1. + Józefa (f) i Stanisław  Ordys ; 2. + Andrzej Wywiał  od Pracow.Eurodentu
12.30  –    ZA PARAFIAN
16.00  –  +  Maria Waśko  w 1r.śm.
18.00  –  +  Stanisław Sobol  w 4r.śm.
19.15 –   +  Andrzej Maćkowski  od rodziny Puławskich z Damienic
————————————————————————————————————————————
23.04.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
6.30  –   +   Marian Osuch  w 1r.śm.
6.30  –   o zdrowie i Bł.Boże dla  Ks.Proboszcza i Księży prac. w Parafii od Pielgrzyma
8.00  –   1. + Marek Regulski  greg.  ;  2.  + Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  + Wacław Rynczak
—————————————————————————————————————————-
24.04. 2018  W T O R E K  
6.30  –  1. + Henryk Kowal  w 18r.śm.  ; 2. + Jan i Emilia  Kancerzowie
8.00  –  1. + Wiesław Wesołowski greg.  ; 2. Janina  27r.śm. i Roman, Eugeniusz, Marianna
18.00 –      + Marek Regulski  greg.
————————————————————————————————————————
25.04.2018    ŚRODA 
6.30  –  1. + Wiesław Wesołowski  greg. ; 2. Stanisław Porębski  od rodziny Przyborskich
8.00  –   + Stanisława (ona) Sabik  w 1-szy miesiąc od śmierci
18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
–   + Piotr Brózda  w 40r.śm. , + żony Stefanii oraz Anny
————————————————————————————————————————-
26 .04.2018r.  CZWARTEK   
6.30  –  + Marian Lizis  od Zofii Galus
8.00  –  + Wiesław Wesołowski  greg.
8.00  –  + Stanisław Szymański  i Genowefa Szymańska
18.00  – + Ludwika (ona)  Marian Łopacińscy  w r.sm.
—————————————————————————————————————————
  27 .04.2018r.   PIĄTEK
    6.30  –   +  Marian Lizis  od Andrzeja Galus  z rodziną
6.30  –   +  Stanisław Porębski  od rodziny Smarzewskich
8.00  –   1. +  Wiesław Wesołowski  ; 2. + Jerzy Lech
18.00  –  + + WYPOMINANYCH
18.00  –  + Andrzej Maćkowski  od córki z rodziną
———————————————————————————————————————
                                                                 28 .04.2018r.   SOBOTA
6.30  –   +  Marian Lizis od Jacka Galus  z rodziną
6.30  –   +  Andrzej Głuszyński  od Zofii  i   Andrzeja  Januszków
8.00  –   + Wiesław Wesołowski greg.
8.00  –   + Stanisław Porębski od Janiny Aksamit
18.00  –  + ++  z rodziny Front przebywających w czyśćcu
15.04.2018  N I E D Z I E L A
             6.30  –   +  Stanisław MIREK  od żony z córką
             8.00  –   +  Wiesław Wesołowski  greg.
             9.30  – . +   Marek Regulski greg.
            10.00  –   u S. Albertynek: W 50r.ślubu Marii  i Stanisława, dziękczynno-błagalna
            11.00  –   1) +  Halina   w  31r.śm.  2) w int. Rodziców objętych żałobą  po śmierci Weroniki od Przyjaciół
            12.30  –    ZA PARAFIAN
            16.00  –  +  Bogdan i Jego Rodzice : Czesława i Tadeusz
18.00  –  +  Ewa Sznajder  od koleżanek i kolegów z pracy  z przedszkola  nr.123
19.15 –   +  Barbara Wilkosz   od brata Marka z rodziną
————————————————————————————————————————————
16.04.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
6.30  –   +   Krystyna Radomska od Danuty i Roberta  Siuta-Romanowskich
6.30  –   + Barbara Wilkosz  od  Kingi i Roberta  Jacak
8.00  –   1. + Marek Regulski  greg.  ;  2.  + Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  +  Władysław Karliński  29r.śm.  i + żony Janiny  , + Helena, Adam, Sylwester
—————————————————————————————————————————-
17.04. 2018  W T O R E K  
6.30  –    +  Wiesław Wesołowski  greg.
6.30  –    +  Barbara Wilkosz  od   Łukasza i  Karoliny    Popiela
8.00  –    1. +  Marek Regulski  greg.  ;  2. Jan i Emilia Kancerzowie
18.00 –    +   Zofia Trentowska  3r.sm.
18.00  –   + Stanisław , Piotr, Kowalik   w r.śm.
————————————————————————————————————————
18.04.2018    ŚRODA 
6.30  –  1. + Wiesław Wesołowski greg.  ;  2. + Adam  Bartkowicz
8.00  –  1.  + Marek Regulski greg.  ;  2. + Janina Meń  w  17r.śm.
18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
–   o Boże Błog., Dary Ducha Świętego dla Oli , zdanie matury i dobre wybory w życiu
————————————————————————————————————————-
19 .04.2018r.  CZWARTEK   
6.30  –  1. +  Ewa Sznajder  od rodziny Kordulów z Grabia ; 2. + Marian  w 17r.śm.
8.00  –  1. + Wiesław Wesołowski greg. ; 2. +  Czesławę Marcinek
18.00  –  +  Marek Regulski  greg.
—————————————————————————————————————————
20 .04.2018r.   PIĄTEK
    6.30  –   + Stanisław MIREK  od rodziny Baraników z Rybnej
6.30  –   o potrzebne łaski  w życiu rodzinnym  Piotra i Michała
8.00  –   1. +  Marek  Regulski  greg. ;  2. Julian Bęben w 24r.śm.
18.00  –  + Aleksandra (f)  od Grona Pedagogicznego  S. P.  nr. 109
18.00  – 1. + Wiesław Wesołowski  greg.
———————————————————————————————————————
 21 .04.2018r.   SOBOTA
6.30  –   + Ewa Sznajder od brata Włodka z rodziną
6.30  –  + Helena Gaca  od  rodziny Golików i Skurów ze Szczurowej
8.00  –  1. + Marek Regulski greg.  ;  2. +  Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  +  Juliusz Baran  w 2r.śm.
   
 08.04.2018  N I E D Z I E L A
 6.30  –   +  +  Julia Midor  od Halinki i Janiny z Niepołomic
8.00  –  1. +  Władysław Baran 39r.śm. ;  2. + Wiesław Wesołowski  greg.
9.30  – . +   Marek Regulski greg.
10.00  –   u Sióstr Albertynek:  +  Robert Jurkowski  od wujka Romana z rodziną
11.00  –   + Jan Wierzbicki   1r.śm.
11.00  –  w int. Zuzanny 11r.ur. i Wiktora  14r.urodzin  dziękcz.-błagalna
O Boże Błog. , opiekę Matki Bożej i zdrowie
12.30  –    ZA PARAFIAN
16.00  –  +  Eugeniusz i Władysława Skóra
16.00  –  o zdrowie i Błog.Boże  dla Barbary Jodłowskiej  i całej Rodziny
18.00  –  +  Stanisław Jardel  o przyjęcie jego duszy do Królestwa Niebieskiego
Od Personelu Przedszkola nr.  123 w Krakowie
19.15 –   +  Stefan Berdecki ;  + Anna,+ Wojciech  Kapusta
————————————————————————————————————————————
09.04.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
6.30  –   +  Zofia Podmokła  od rodziny Kaczmarczyków i Spytków z Dobczyc
6.30  –   + Barbara Wilkosz  od rodziny Gizów  z N.Sącza
8.00  –   1. + Marek Regusli  greg.  ;  2. W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00  –  +  Wiesław Wesołowski  greg.
—————————————————————————————————————————-
10.04. 2018  W T O R E K  
6.30  –    + Zofia Podmokła od Władysława Kaczmarczyk  z Kornatki
6.30  –   +  Marian Malik    7r.śm.
8.00  –    1. + Witold  Kokot  w  1r.śm.    ;  2. + Wiesław  Wesołowski greg.
18.00 –    +   Marek Regulski  greg.
————————————————————————————————————————
11.04.2018    ŚRODA 
6.30  –  1. + Wiesław Wesołowski greg.  ;  2. + Barbara Wilkosz  od rodziny Gizów z N.Sącza
8.00  –  1.  + Marek Regulski greg.  ;  2. + Dariusz Hudyka
18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
–  w 13r. urodzin Arnolda   dziękczynna z prośba o Bł.Boże i opiekę MB
–  w pewnej intencji
————————————————————————————————————————-
12 .04.2018r.  CZWARTEK   
6.30  –  1. + Zofia Podmokła  od Jana Kaczmarczyka ze Skoczowa; 2. +Maria i Jerzy Chalaba
8.00  –  1. + Wiesław Wesołowski greg. ; 2. +  Marek Regulski
18.00  –  + Dariusz Kudzia
—————————————————————————————————————————
 13 .04.2018r.   PIĄTEK
    6.30  –  1. + Teresa Pieniążek  ;  2. +Barbara Wilkosz  od chrześnicy Karoliny z rodziną
8.00  –   +  Marek  Regulski  greg.
16.30  – + Ewa Sznajder  od koleżanek i kolegów z pracy z przedszkola  nr. 123
18.00  – 1. + Wiesław Wesołowski  greg.  ;  2. ZA Ojczyznę i Pana Prezydenta
———————————————————————————————————————
 14 .04.2018r.   SOBOTA
6.30  –   +  Władysław i Władysława (ona) Wróblowie
8.00  –  1. + Marek Regulski greg.  ;  2. +  Wiesław Wesołowski  greg.
18.00  –  +   Józef Górnisiewicz                             
 25.03.2018  N I E D Z I E L A
             6.30  –   +  Cecylia Dyląg
             8.00  –   + Henryk Franusiewicz  32r.śm.
             8.00  –  + Zygmunt Haliniak   w  4r.śm.
             9.30  – . +  Marek Regulski  greg.
            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  + Marian Motyl  i + rodzice :  Katarzyna i Franciszek
            11.00  –  w int. Wiktorii  w  11r. urodzin  i Mai w 7r. urodzin dziękczynno-błagalna
                           O Bł.Boże . opiekę MB , zdrowie i Dary Ducha Świętego
            11.00  –  + Kazimierz  Gogacz  w   10r.śm.
            12.30  –    ZA PARAFIAN
            16.00  –  +  Bronisławę Marchewka  greg.
            18.00  –  +  Zuzanna  Pokorska  greg.
            19.15 –   +  Hubert Michalczyk  od Anieli i Romana Smoter
————————————————————————————————————————————

MARZEC

26.03.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
  6.30  –  1. +  Bronisławę Marchewka greg. ; 2. + Stefania Knap w 19r.śm.  i + Józef
  8.00  –  1. + Zuzanna Pokorska  greg. ;  2. + Hubert Michalczyk od Urszuli i Kazimierza Smoter z rodz.
 18.00  – +   Marek Regulski  greg.
—————————————————————————————————————————-
 27.03. 2018  W T O R E K  
  6.30  –    + Bronisławę Marchewka  greg.
  8.00  –    1. + Marek Regulski  greg.  ;  2. + Hubert Michalczyk  od Doroty i Józefa Stander z rodzina
 18.00 –    + Zuzanna Pokorska greg.
 18.00  –   +  Helena Gaca  od męza
 ————————————————————————————————————————                                                                 28.03.2018    ŚRODA 
  6.30  –  1.   + Marek Regulski greg.   ;  2.   + Katarzyna Sławińska
  8.00  –  1.   +  Zuzanna  Pokorska greg.  ;  2. +  Bronisławę Marchewka   greg.
 18.00 –   Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  –  intencje wspólne:
                –  o Boże Błog. I opiekę MB  nad Emilią  w dniu urodzin
                –  o Łaskę  zdrowia dla  Marianny  Bernaś
                –  o zdrowie dla Marii Plichta i Bł.Boże
————————————————————————————————————————-
29 .03.2018r. WIELKI  CZWARTEK   
  18.00  –   1. + Zuzanna Pokorska greg. ;  2. + Bronisławę Marchewka greg. ; 3. + Marek Regulski gre
 1. w int. Róży Sw. Weroniki dzięk.-błag.   o Boze Błog.  I opiekę MB oraz ++ z Róży
 2. W intencji Kapłanów  od Apostolstwa  Margaretka
—————————————————————————————————————————
  30 .03.2018r. WIELKI   PIĄTEK
                     LITURGIA  WIELKIEGO  PIATKU – godz 18.00
———————————————————————————————————————
 31 .03.2018r.  WIELKA  SOBOTA – godz. 20.00
 1. + Zuzanna Pokorska
 2. + Marek Regulski
 3. + Bronisławę Marchewka greg
 4. + Cecylia Gut
 5. + Anna, Domicela, Tadeusz , Zygmunt i Wincenty Gugałowie

 18.03.2018  N I E D Z I E L A
             6.30  –   +  Bronisławę Marchewka  greg.
             8.00  –   +  + z rodziny Banasiów i Ochałów
             9.30  – . + Jerzy Klimczyk w 1r.śm.  oraz o zdrowie i Bł.Boże  dla  Józefy okazji imienin
             9.30  –   + Edward Chwastek  i ++  z  rodziny
            10.00  –   u Sióstr Albertynek:  1. + Ryszard Tarczyński ; 2. + Wiktoria Maślak  3r.śm.
            11.00  –   + Kamil Przemysławski
            12.30  –    ZA PARAFIAN
            16.00  –  +  Zuzanna Pokorska greg.
            18.00  –  +  Józef  Bogacki  i ++ Rodzice
            19.15 –   +  Józefę  Buda  ; + Apolonia i Szczepan Buda
————————————————————————————————————————————
19.03.2018  P O N I E D Z I A Ł E K  
  6.30  –  1. +  Bronisławę Marchewka greg. ; 2. + Józef i Katarzyna Tabisz
  8.00  –  1. + Zuzanna Pokorska  greg. ;  2. + Józef Pokrywka w 32r.śm.  i w dniu imienin
  9.30  –  dziekczynna z prośbą  o Boże Bł.i opiekę MB i Św.Józefa  dla Józefy w dniu imienin
 18.00  – +   dziękczynna  z prosbą o Boze Błog. W rodzinach  z Róży Św. Józefa
—————————————————————————————————————————-
20.03. 2018  W T O R E K  
  6.30  –    + Bronisławę Marchewka  greg.
  8.00  –    1. + Zuzanna Pokorska  greg.  ;  2.  +  Józef Ciaputa  i syn +Janusz w 2r.śm.
  9.30  –    + Zofia Kerc   16r.sm.
 18.00 –    + Antoni Gątkowski od kolegi Pawła
  ————————————————————————————————————————
21.03.2018    ŚRODA 
  6.30  –  1.   +  Bronisławę Marchewka greg.  ;  2. + Jan i Weronika  Kajpust
  8.00  –  1.   +  Zuzanna  Pokorska greg.  ;  2. + Tadeusz, + Helena  Habzdy
  9.30  –  w intencji Oli  dziekczynna  z prośbą o Boze Błog.
 18.00 –  1.  + Janina Juszczak  w 1r.śm.  ; 2.  +Stanisławę Kot
 1. intencje wspólne : 1. +Józef Tomczyk od siostry Krystyny; 2. O Boże Bł. dla Lucyny i Anny i ich
                                                                                                               Rodzin za opiekę nad sąsiadką
————————————————————————————————————————-
22.03.2018r. CZWARTEK   
  6.30  –  1. + Józef Manuszak   ;  2.  O Bł.Boże  i zdrowie  dla Marii  z okazji urodzin
  8.00  –   1.  +  BronisławaęMarchewka  greg. ; 2. + Łucja i Aleksander Klimek  oraz o zdrowie dla
 18.00 – + Zuzanna Pokorska greg.                                                                            Dla Marii i  Zbigniew
—————————————————————————————————————————
 23.03.2018r.  PIĄTEK
  6.30  –   1. + Bronisławę Marchewka greg. ;  2. + Barbara Wilkosz od siostrzeńca Sławka
  8.00  –  1. + Zuzanna  Pokorska greg.  ; 2. + Stanisława  w  40r.śm.
 18.00  –  1. + Wacław Rynczak  ; 2. + Marian Wojtasik  od koleżanek z pracy córki
———————————————————————————————————————
 24.03.2018r.  SOBOTA
                6.30  -1. + Karolina Wnuk od Pracowników DPS w Harbutowie;
 1. + Antonina   33r.sm.  i Władysław  20r.sm.   Skowronek
                8.00  –  1. + Bronisławę Marchewka  greg.  ;  2.  +Barbara Wilkosz  od Magdy z rodziną
               18.00  –  +  Zuzanna  Pokorska  greg.
           

Dodaj komentarz