Dysponent grobu, który pragnie wybudować piwniczkę, postawić lub wymienić nagrobek – na grobie ziemnym lub murowanym, powinien najpierw zgłosić się do kancelarii parafialnej przy ul.Dobrego Pasterza 4 w celu zgłoszenia zamiaru wykonania powyższych prac.

GRABARZ –  pan Jan Karaśkiewicz, tel. 603 388 351.

Przed przystąpieniem do realizacji danych prac, prosimy o zapoznanie się z następującymi regulaminami i pobranie DRUK NR – 1

Dokumenty do pobrania :

  1. Regulamin cmentarza parafialnego
  2. Zgłoszenie – zezwolenie na wykonanie prac kamieniarskich – DRUK NR. 1
  3. Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich – Załącznik NR. 1
  4. Pełnomocnictwo dla wykonawcy robót budowlano-montażowych

 


Cmentarz Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Reduta, został założony w 1931 roku na gruntach zakupionych przez parafię od klasztoru OO. Dominikanów, leżących przy drodze do Batowic (stąd przyjęta nazwa: Cmentarz Batowicki – dla odróżnienia od Cmentarza Rakowickiego, na terenie, którego grzebano dotąd zmarłych Prądniczan). Na cmentarzu wzniesiono małą kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa, w której odprawiano nabożeństwa pogrzebowe. Spłonęła ona w 1980 roku. W połowie lat 60-tych XX wieku władze miasta Krakowa wytyczyły w sąsiedztwie cmentarza parafialnego nowy teren przeznaczony na cmentarz miejski (zwany komunalnym).

Na Cmentarzu Komunalnym znajduję się dwie kaplice cmentarne w których odprawiają się Msze święte pogrzebowe.
Jedna przy ul. Powstańców 48
(w tym samym budynku mieszczą się biura Administracji cmentarza komunalnego)   i druga przy ul. Reduta.