Aktywność ludzka, jak pochodzi od człowieka, tak też ku niemu się kieruje. Człowiek bowiem pracując nie tyko przemienia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się wielu rzeczy, rozwija swoje zdolności, wychodzi od siebie i ponad siebie. Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost, jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa, jakie można zdobyć. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. 

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II

 


AKTUALNOŚCI PARAFIALNE


Dobry Pasterz to dwumiesięcznik Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, ukazujący się w obecnej szacie graficznej od grudnia 2009 roku. W swoich zamierzeniach gazeta ma przybliżać to wszystko co dzieje się w parafii, omawiać najważniejsze wydarzenia, wyjaśniać,  przybliżać sylwetki parafian, przedstawiać działające w niej grupy  – jednym słowem scalać parafię. Redaguje zespół. Chętnych i chcących pomóc w pracach zespołu redakcyjnego zapraszamy do kontaktu: bezpośrednio z ks. Proboszczem lub mailowo: *protected email*

caritas (1)

Parafialny Zespół Caritas jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA- INFORMACJE O KURSACH
Przy naszej parafii są czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00    
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: www.wdr.diecezja.krakow.pl 
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl <<czytaj więcej>>

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA


 

https://diecezja.pl/wp-content/uploads/2017/12/jedraszewskii.jpg


Z HISTORII PARAFII


HIS32TORIA parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza
90-cio lecie powstania parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza-Galeria
 

 


            

http://www.dobrypasterz.krakow.pl/th_event/niedziela-palmowa-meki-panskiej-25-iii-2018-r/

intencje_mszalne-300x200

 

 

                                       

v7

tow-pradnika

logo_front

pobrane

opoka

  ikona_strony_300x180