,,To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchłanią radości, w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze, jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której powinniśmy ukryć całą naszą nędzę…”

Z listów św. Małgorzaty Marii Alacoque


AKTUALNOŚCI PARAFIALNE


 • w poniedziałek 13 sierpnia Święto M. B. Kalwaryjskiej. O godz. 18.00 będzie Msza święta i   nabożeństwo fatimskie. Po Mszy różaniec fatimski i uroczysta procesja wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej – prosimy o przyniesienie  świec. Przyjdźmy całymi rodzinami.  
 • w środę Uroczystość Wniebowzięcia N. M. P. – święto obowiązkowe. Msze święte w porządku niedzielnym. Po każdej mszy św. poświęcenie owoców, ziół i kwiatów
 • w czwartek św. Stefana, króla Węgierskiego. Po Mszy wieczornej nabożeństwo do św. Jana Pawła II. Po nabożeństwie spotkanie Róż męskich w salce.
 • w piątek Święto św. Jacka, patrona archidiecezji krakowskiej   O godz. 17.00 Msza święta w kościele Ecce Homo w intencji wszystkich, którzy proszą o łaski za przyczyną św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny.  
 • w sobotę 18 sierpnia przypada trzecia rocznica śmierci Ks. kanonika Floriana Grucy – zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.00
 • W czasie wakacji w niedzielę, nie ma Mszy świętej o godzinie 1600 i 1915.
 • W  trosce  o  wszystkich wiernych zmarłych w  każdy  pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00 celebrowana jest Msza św. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  Po mszy  katecheza w kościele oraz koronka za zmarłych. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
 • LISTA GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM do przekopania w Kwaterze I, II i III<<szczegóły tutaj>>
 • Park Wodny w Krakowie po raz kolejny wsparł wyjazd dzieci na mini rekolekcje organizowane przez Ks. Mirosława, przekazując darmowe i zniżkowe bilety oraz gadżety firmowe za co Serdecznie Dziękujemy. Informacja o sponsorze <<TUTAJ>>
 • MEKSYK – GWADALUPE pielgrzymka samolotowa w dniach: 04.11 – 14.11.2018- <<szczegóły tutaj>>

Dobry Pasterz to dwumiesięcznik Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, ukazujący się w obecnej szacie graficznej od grudnia 2009 roku. W swoich zamierzeniach gazeta ma przybliżać to wszystko co dzieje się w parafii, omawiać najważniejsze wydarzenia, wyjaśniać,  przybliżać sylwetki parafian, przedstawiać działające w niej grupy  – jednym słowem scalać parafię. Redaguje zespół. Chętnych i chcących pomóc w pracach zespołu redakcyjnego zapraszamy do kontaktu: bezpośrednio z ks. Proboszczem lub mailowo: *protected email* 

 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA


 

Obejrzyj i posłuchaj homilii Ks. Arcybiskupa na oficjalnym kanale Archidiecezji

Zobacz relacje z udziałem Arcybiskupa

 

 


Krakowskie „Dialogi” abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas comiesięcznych spotkań Metropolita Krakowski będzie odpowiadał na pytania dotyczące chrześcijańskiej wiary i moralności.


DUSZPASTERSTWO


caritas (1)Dzielmy się miłością z potrzebującymi!

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA- INFORMACJE O KURSACH slub

Przy naszej parafii są czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00    
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: www.wdr.diecezja.krakow.pl 
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl
W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
                Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet.Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych.
W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski


Z HISTORII PARAFII


HIS32TORIA parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza
90-cio lecie powstania parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza-Galeria

 

 


                                                                                        PARAFIA

intencje_mszalne-300x200

http://www.dobrypasterz.krakow.pl/th_event/niedziela-palmowa-meki-panskiej-25-iii-2018-r/

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spowiedź święta

Przygotowanie do Bierzmowania

Duszpasterstwo chorych

Kancelaria Parafialna

Gazetka Parafialna

                                           

  NA TERENIE PARAFII

 

v7

tow-pradnika

POLECAMY

logo_front

 

pobrane

opoka

  ikona_strony_300x180