,,Kościół co roku rozważa tę tajemnicę upominając, abyśmy nieustannie odnawiali w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości  nam okazanej. Uczy nas również , że przyjście Zbawiciela przyniosło dobro nie tylko tym, którzy z Nim żyli współcześnie, lecz także, że moc tego przyjścia udziela się nam wszystkim, jeśli tylko zechcemy przez wiarę i sakramenty przyjąć łaskę, którą Chrystus nam wyjednał i naszym postępowaniem dostosować się do Jego woli.”

św. Karol Boromeusz, biskup

 


 

 

Druga Niedziela Adwentu, 10 XII 2017 – komentarz do Ewangelii

 
 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

  • Ponieważ w tym roku Wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę. Już dziś informujemy, że w wigilie nie będzie Mszy św. po południu o 18.00 i o 19.15. Prosimy zatem o udział we Mszy św. przed południem.
  • Zachęcamy dzieci do zapisania się do różnych grup dziecięcych. Więcej informacji w zakrystii, oraz na stronie internetowej grup dziecięcych <<tutaj>>
  • W  trosce  o  zmarłych, począwszy od października  w  każdy  pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00 będzie Msza św. Za dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy spotkanie w salce z katechezą i modlitwą. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
  • W każdy piątek o godzinie 18.30 zapraszamy młodzież  na spotkania OAZOWE.
  • LISTA GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM do przekopania w Kwaterze I, II i III<<szczegóły tutaj>>

  

PROGRAM   REKOLEKCJI   ADWENTOWYCH  od 17 grudnia  –  20 grudnia  2017 „Duch, który umacnia miłość


N I E D Z I E L A  –  17. XII – Rozpoczęcie Rekolekcji – Hymn do Ducha Świętego

  630; 800; 900; 1000; 1230; 1600 i 1800  –  Msza święta i nauka dla wszystkich
                  1115 –  Msza święta i nauka dla dzieci
                  1915 –  Msza święta i nauka dla młodzieży szkolnej, studentów, młodzieży pracującej

P O N I E D Z I A Ł E K –  18. XII

    630  –  Msza święta i nauka dla wszystkich
   800  Msza święta i nauka dla wszystkich  
   900  Msza święta i nauka dla wszystkich  
  1600 –  Msza święta i nauka dla dzieci   
  1700Nauka stanowa dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich  
  1800 –  Msza święta i nauka dla wszystkich   
   1900 Nauka rekolekcyjna dla małżonków  /wszystkich bez względu na staż i wiek małżeństwa/

W T O R E K –  19. XII

    630  –  Msza święta i nauka dla wszystkich
   800  Msza święta i nauka dla wszystkich  
   900  Msza święta i nauka dla chorych i starszych osób
  1600 –  Msza święta i nauka dla dzieci   
  1700Nauka stanowa dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich     
  1800 –  Msza święta i nauka dla wszystkich   
  1900 Nauka rekolekcyjna dla rodziców
Spowiedź święta rekolekcyjna: 630 do 1000   – Przerwa w spowiedzi 730 do 800
                                                   1700 do 2000   – Przerwa w spowiedzi 1800 do 1830

Ś R O D A –  20. XII

   630  –  Msza święta i nauka dla wszystkich z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji  /odpust zupełny/.
   800 – Msza święta i nauka dla wszystkich z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji /odpust zupełny/.
   900 – Msza święta i nauka dla wszystkich z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji /odpust zupełny/.
  1800 –  Msza święta i nauka dla wszystkich z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji  /odpust zupełny/.
  1630 –  Msza święta i nauka dla dzieci   z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji  /odpust zupełny/.
  1915Msza św. i nauka stanowa dla młodzieży szkolnej męskiej i żeńskiej  
Spowiedź święta rekolekcyjna: 630 do 1000   Przerwa w spowiedzi 730 do 800
                                                   1600 do  2000   Przerwa w spowiedzi 1800 do 1830 
Chorych, którzy nie przystąpili do spowiedzi z racji pierwszej soboty odwiedzimy w sobotę  23 grudnia w godzinach  od 900-1200.    Prosimy  zgłosić w zakrystii. 

Kolpingowski Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” zaprasza osoby 60+ mieszkające na terenie dzielnicy Prądnik Czerwony lub Prądnik Biały w Krakowie na zajęcia z języka niemieckiego. Kursy odbywają się w małych grupach i atmosferze sprzyjającej systematycznej nauce. Kursy realizowane są na poziomie średnio zaawansowanym oraz zaawansowanym i pozwalają uczestnikom rozwinąć umiejętność komunikacji w języku niemieckim. Zajęcia dobywają się środy w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żułowskiej 51 (grupa I średnio zaawansowana godzina 10.00, grupa II zaawansowana godzina 12.45), a udział w nich jest bezpłatny. Ponadto zapewniamy materiały do zajęć, jak i catering w trakcie trwania kursu. Wszelkie informacje i zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 12-418-77-65 (w godz.: 12:00-14:00) bądź w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Żułowska 51, II p. pok. Nr 2).  
  • Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.
  •  Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
  •  UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY! Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 


 

Obejrzyj i posłuchaj homilii Ks. Arcybiskupa na oficjalnym kanale Archidiecezji

Zobacz relacje z udziałem Arcybiskupa

 

 


Krakowskie „Dialogi” abp. Marka Jędraszewskiego. Podczas comiesięcznych spotkań Metropolita Krakowski będzie odpowiadał na pytania dotyczące chrześcijańskiej wiary i moralności.

 

 


DUSZPASTERSTWO
caritas (1)Dzielmy się miłością z potrzebującymi!

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA- INFORMACJE O KURSACH slub

Przy naszej parafii są czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00    
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: www.wdr.diecezja.krakow.pl 

 
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl
W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
                Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet.Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.
Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych.
W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski

 
Z HISTORII PARAFII


HIS32TORIA PARAFII PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA>>>
90-cio lecie powstania parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza-Galeria>>>

 

 

 


                                                                                        PARAFIA

intencje_mszalne-300x200

2cc9c83d69525bb7f7ae76b9bff110e5

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spowiedź święta

Przygotowanie do Bierzmowania

Duszpasterstwo chorych

Kancelaria Parafialna

Gazetka Parafialna

                                           

  NA TERENIE PARAFII

 

v7

tow-pradnika

POLECAMY

logo_front

 

pobrane

opoka

  ikona_strony_300x180