Poza tym czyńmy owoce godne pokuty. Miłujmy bliźnich jak samych siebie. Miejmy w sobie miłość i pokorę, pełnijmy uczynki miłosierdzia, one bowiem obmywają dusze z brudu grzechu. Wszystko, co ludzie pozostawiają na świecie, tracą na zawsze. Z sobą zaś zabierają jedynie zapłatę za miłość oraz jałmużny, jakie dawali. Pan da im nagrodę i słuszną odpłatę.
Nie powinniśmy być mądrzy i roztropni według ciała, ale raczej mamy być prości, pokorni i czyści. Nigdy nie powinniśmy wynosić się ponad innych, ale raczej mamy być sługami i poddanymi każdego człowieka ze względu na Boga. Na wszystkich, którzy tak czynić będą i wytrwają do końca, spocznie Duch Pana, zamieszka w nich i będzie w nich przebywał. Tacy się staną synami Ojca niebieskiego, którego dzieła pełnią; są oblubieńcami, braćmi i matkami naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Św. Franciszek z Asyżu

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele będą odprawiane codziennie o godzinie 17.15.  U Sióstr Albertynek o 16:30. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.  Wiernym, którzy odmawiają różaniec z rozważaniem poszczególnych tajemnic, przynajmniej 5 dziesiątków w kościele lub w rodzinie, udziela się odpustu zupełnego.
 

 

  • Informujemy, że wszelkie prace prowadzone na Cmentarzu parafialnym wymagają zezwolenia, które możemy uzyskać w kancelarii parafialnej. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Jest wiele grobów zaniedbanych, prosimy o ustawienie krzyża i tablic z napisem, kto spoczywa w grobie. Jeżeli po upływie oznaczonego czasu użytkowania grobu, dysponent nie wniesie opłaty z tytułu dalszej prolongaty grobu na kolejne lata,  to miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządu cmentarza, celem dokonania następnych pochówków.
  • Prosimy o zgłaszanie mieszkań dla studentów
  • W  trosce  o  wszystkich wiernych zmarłych w  każdy  pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00 celebrowana jest Msza św. Za dusze w czyśćcu cierpiące. Po mszy  katecheza w kościele oraz koronka za zmarłych. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
  • LISTA GROBÓW NA CMENTARZU PARAFIALNYM do przekopania w Kwaterze I, II i III<<szczegóły tutaj>>
NA PIELGRZYMIM SZLAKU: Zapraszamy do udziału w pielgrzymce ROSTKOWO-Przasnysz-GIETRZWAŁD- Stoczek Warmiński-Frombork –Malbork -Toruń -Kalisz Termin: 15.11-18.11.2018 <<szczegóły tutaj>>

 

 

 

 


 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA


 https://diecezja.pl/wp-content/uploads/2017/12/jedraszewskii.jpg


DUSZPASTERSTWO

Dobry Pasterz to dwumiesięcznik Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza, ukazujący się w obecnej szacie graficznej od grudnia 2009 roku. W swoich zamierzeniach gazeta ma przybliżać to wszystko co dzieje się w parafii, omawiać najważniejsze wydarzenia, wyjaśniać,  przybliżać sylwetki parafian, przedstawiać działające w niej grupy  – jednym słowem scalać parafię. Redaguje zespół. Chętnych i chcących pomóc w pracach zespołu redakcyjnego zapraszamy do kontaktu: bezpośrednio z ks. Proboszczem lub mailowo: *protected email* 

caritas (1)Dzielmy się miłością z potrzebującymi!

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

PRZYGOTOWANIE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA- INFORMACJE O KURSACH

Przy naszej parafii są czterotygodniowe katechezy dla narzeczonych- Cztery spotkania (co tydzień) po dwie godziny (jeżeli w danym miesiącu wypada 5 niedziel, to wówczas w 5 niedzielę nie ma katechezy). Jako pierwsze spotkanie można wybrać dowolną niedzielę. Nie trzeba wcześniej zgłaszać swego udziału, wystarczy przyjść 15 minut przed 16.00    
Więcej informacji o spotkaniach na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: www.wdr.diecezja.krakow.pl 
Przypominamy oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl <<czytaj więcej>>

 


Z HISTORII PARAFII


HIS32TORIA parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza
90-cio lecie powstania parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza-Galeria

 

 


                                                            

 

intencje_mszalne-300x200

http://www.dobrypasterz.krakow.pl/th_event/niedziela-palmowa-meki-panskiej-25-iii-2018-r/

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spowiedź święta

Duszpasterstwo chorych

Kancelaria Parafialna

Gazetka Parafialna

                                           

  NA TERENIE PARAFII

 

v7

tow-pradnika

POLECAMY

logo_front

 

pobrane

opoka

  ikona_strony_300x180